search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 55-61


PARTEA I


Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

36. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1453-VIII, 12 februarie 2020)

37. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 3, 6 februarie 2020)

38. Hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 9, 13 februarie 2020)

39. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor (nr. 11, 13 februarie 2020)

40. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Gabriel GURMAN (nr. 1451-VIII, 12 februarie 2020)

41. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Vladimir COSTENCO și Iosif TERENTIEV (nr. 1454-VIII, 13 februarie 2020)

42. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1455-VIII, 17 februarie 2020)

43. Decret privind eliberarea doamnei Svetlana CAITAZ din funcția de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 1456-VIII, 18 februarie 2020)

44. Decret privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1395-VIII din 23 decembrie 2019 (nr. 1459-VIII, 18 februarie 2020)

PARTEA II


Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

125. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (nr. 34, 22 ianuarie 2020)

126. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (nr. 55, 5 februarie 2020)

127. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020- 2022)” (nr. 56, 5 februarie 2020)

128. Hotărâre cu privire la modificarea Metodologiei acordării facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1345/2007 (nr. 89, 19 februarie 2020)

129. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 91, 19 februarie 2020)

130. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 92, 19 februarie 2020)

131. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea componenței nominale a părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective (nr. 93, 19 februarie 2020)

132. Hotărâre pentru modificarea punctului 7 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului (nr. 94, 19 februarie 2020)

133. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1131/2016 (nr. 95, 19 februarie 2020)

134. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 96, 19 februarie 2020)

135. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM, adoptat la New York la 26 septembrie 2019 (nr. 97, 19 februarie 2020)

136. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (nr. 98, 19 februarie 2020)

137. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 99, 19 februarie 2020)

138. Hotărâre cu privire la conferirea numelui Iurie Harmelin Teatrului Dramatic de Stat pentru Tineret „S Ulițî Roz” (nr. 100, 19 februarie 2020)

139. Hotărâre cu privire la transmiterea în gestiune a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, nr. 41/1 (nr. 101, 19 februarie 2020)

140. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2020 (nr. 102, 19 februarie 2020)

141. Hotărâre cu privire la acceptarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bălți (nr. 103, 19 februarie 2020)

142. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (nr. 104, 19 februarie 2020)

143. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului 521 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (nr. 105, 19 februarie 2020)

144. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Cristina TÎȘCUL (nr. 42-d, 19 februarie 2020)

145. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Dorina BOGHIAN (nr. 43-d, 19 februarie 2020)

146. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia OSOIANU (nr. 44-d, 19 februarie 2020)

147. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Tudor CAZACU (nr. 45-d, 19 februarie 2020)

148. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae IVAS (nr. 46-d, 19 februarie 2020)

149. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav ANGHEL (nr. 47-d, 19 februarie 2020)

150. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Elena DAUD (nr. 48-d, 19 februarie 2020)

151. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Oxana RADU (nr. 49-d, 19 februarie 2020)

152. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Nicolai CAZACU (nr. 50-d, 19 februarie 2020)

153. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Eduard CRIȘAVIȚCHI (nr. 51-d, 19 februarie 2020)

154. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Igor OALA (nr. 52-d, 19 februarie 2020)

155. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe NEGRU (nr. 53-d, 19 februarie 2020)

156. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Victor STOG (nr. 54-d, 19 februarie 2020)

157. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe DURLESCU (nr. 55-d, 19 februarie 2020)

158. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Carolina POPOVA (nr. 56-d, 19 februarie 2020)

159. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandr GAGA (nr. 57-d, 19 februarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

189. Ordin cu privire la abrogarea procedurii de măsurare legală PML 9-02:2016 (nr. 37, 13 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

190. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (nr. 27, 12 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

191. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 9-02:2020 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului tip „АвтоУраган” (nr. 73, 10 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

192. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate (nr. 1702, 26 decembrie 2019)

193. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a corespondenței nivelului de formare a calificărilor obținute până la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova (nr. 1703, 26 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

194. Ordin cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 485-O, 30 octombrie 2019)

195. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 53-O, 4 februarie 2020)

196. Ordin cu privire la modificarea Anexei la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr. 417-O din 28 septembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor (nr. 58-O, 7 februarie 2020)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

197. Hotărâre privind modificarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 270/2015 din 16 decembrie 2015 (nr. 488/2019, 20 decembrie 2019)

198. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate (nr. 489/2019, 20 decembrie 2019)

199. Hotărâre privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale (nr. 534/2019, 27 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

200. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (nr. 6/1, 17 februarie 2020)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

201. Hotărâre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3688, 11 februarie 2020)

202. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020, din partea domnului Cobzac Grigore, candidat independent (nr. 3692, 13 februarie 2020)

203. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020, din partea Partidului Politic „Șor” (nr. 3693, 13 februarie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

204. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (nr. 61/219, 30 decembrie 2019)

205. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „CANAL REGIONAL” SRL pentru postul de televiziune „CANAL REGIONAL” (nr. 1/1, 20 ianuarie 2020)

Acte ale Consiliului Concurenţei

206. Decizie (nr. ASER-81, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

207. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017 (nr. 624, 31 decembrie 2019)

208. Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament (nr. 72, 3 februarie 2020)

209. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 05.04.2019 (nr. 96, 12 februarie 2020)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

210. Hotărâre cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăți de importanță sistemică din Republica Moldova și a amortizoarelor de capital ale băncilor (nr. 32, 13 februarie 2020)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 55-61 21 februarie 2020

Selectați data