search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 102

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
173. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 1536-VIII, 31 martie 2020)
 
174. Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 47, 12 martie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
51. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (numărul de membri necesar pentru înregistrarea unui partid politic (sesizarea nr. 104g/2019) (nr. 5, 25 februarie 2020)
 
52. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 27 alin. (5) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctului 8 din Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (garanțiile salariale în cazul suspendării raporturilor de muncă) (sesizarea nr. 204g/2019) (nr. 6, 10 martie 2020)
 
53. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești (sesizarea nr. 227g/2019) (nr. 13, 10 februarie 2020)
 
54. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 191a/2019 privind controlul constituționalității unor dispoziții din articolul 84 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei pentru concurs de infracțiuni persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar care nu au atins vârsta de 21 de ani şi care nu au mai fost condamnate) (nr. 14, 10 februarie 2020)
 
55. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13 din Legea nr. 499 din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 15, 10 februarie 2020)
 
56. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 218g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) și (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (nr. 16, 10 februarie 2020)
 
57. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 228g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13412 din Codul penal și a unor prevederi din punctul 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (nr. 17, 10 februarie 2020)
 
58. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 212g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 din Codul penal (clasificarea infracțiunilor) (nr. 18, 13 februarie 2020)
 
PARTEA III
 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
374. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 (nr. 384/92-A, 8 aprilie 2020)
 
Acte ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ale Serviciului vamal
 
374a. Ordin comun cu privire la sistarea temporară a activității unor puncte de trecere a frontierei de stat și limitarea modului de traversare a frontierei de stat (nr. 233/153-O, 6 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 102 10 aprilie 2020 XXVII

Selectați data