search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 161-164

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
302. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1632-VIII, 29 iunie 2020)
 
303. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 85, 11 iunie 2020)
 
304. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 1627-VIII, 29 iunie 2020)
 
305. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 93, 11 iunie 2020)
 
306. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 1626-VIII, 29 iunie 2020)
 
307. Lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 94, 11 iunie 2020)
 
308. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1629-VIII, 29 iunie 2020)
 
309. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 95, 11 iunie 2020)
 
310. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 74 din Codul funciar nr. 828/1991 (nr. 1630-VIII, 29 iunie 2020)
 
311. Lege pentru modificarea articolului 74 din Codul funciar nr. 828/1991 (nr. 96, 11 iunie 2020)
 
312. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1628-VIII, 29 iunie 2020)
 
313. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 99, 11 iunie 2020)
 
314. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1633-VIII, 29 iunie 2020)
 
315. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 111, 18 iunie 2020)
 
316. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Ilia SÎRGHII și Vasile TANASICIUC (nr. 1625-VIII, 26 iunie 2020)
 
317. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Djibouti (nr. 1634 -VIII, 29 iunie 2020)
 
318. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1638-VIII, 30 iunie 2020)
 
319. Decret privind numirea domnului Igor CHIROȘCA în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1639-VIII, 30 iunie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
533. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului (nr. 412, 24 iunie 2020)
 
534. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului (nr. 413, 24 iunie 2020)
 
535. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 (nr. 424, 24 iunie 2020)
 
536. Hotărâre cu privire la constituirea Instituției Publice „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” (nr. 425, 24 iunie 2020)
 
537. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (nr. 433, 24 iunie 2020)
 
538. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2012 cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea stațiunilor tehnologice de mașini și a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice (nr. 441, 1 iulie 2020)
 
539. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 443, 1 iulie 2020)
 
540. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 41 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (nr. 446, 1 iulie 2020)
 
541. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 447, 1 iulie 2020)
 
542. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (nr. 449, 1 iulie 2020)
 
543. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 4 al Legii nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie (nr. 450, 1 iulie 2020)
 
544. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (nr. 451, 1 iulie 2020)
 
545. Hotărâre cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 454, 1 iulie 2020)
 
546. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege nr. 105 din 5 martie 2020 pentru modificarea unor acte normative (nr. 458, 1 iulie 2020)
 
547. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege nr. 88 din 28 februarie 2020 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 459, 1 iulie 2020)
 
548. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege nr. 105 din 5 martie 2020 pentru modificarea unor acte normative (nr. 460, 1 iulie 2020)
 
549. Hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar și alocarea mijloacelor financiare (nr. 461, 1 iulie 2020)
 
550. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri de Guvern (nr. 462, 1 iulie 2020)
 
551. Hotărâre pentru aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2019 (nr. 463, 1 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
581. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 134-S-07, 26 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
582. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 1341/2019 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a noului tip de Diplomă de Doctor (nr. 575, 23 iunie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
583. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare a rapoartelor de audit ale asigurătorilor (nr. 25/3, 3 iunie 2020)
 
584. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 30/7, 29 iunie 2020)
 
585. Hotărâre privind rectificarea bugetară 2020 (nr. 30/11, 29 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
586. Decizie cu privire la activitatea unor posturi de televiziune cu difuzarea serviciului media audiovizual prin Multiplexul A (nr. 12/66, 29 mai 2020)
 
587. Decizie cu privire la examinarea demersului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru postul public de televiziune „Moldova-2” (nr. 12/68, 29 mai 2020)
 
588. Decizie cu privire la examinarea inițiativei legislative nr. 206 din 22 mai 2020 cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 13/73, 4 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
589. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 85/8 din 5 mai 2020 cu privire la demersul Programului pentru Justiţie Transparentă, referitor la aprobarea unor modificări la Instrucţiunea cu privire la raportarea statistică electronică în judecătorii și curțile de apel.
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 161-164 03 iulie 2020

Selectați data