search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 267-271

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 16 octombrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 180-187

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
342.Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 1631-VIII, 29 iunie 2020)
 
343. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 89, 11 iunie 2020)
 
344. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul „Învățământul superior”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1646-VIII, 6 iulie 2020)
 
345. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul „Învățământul superior”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 103, 18 iunie 2020)
 
346. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind modificările la Statutul Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM (nr. 1648-VIII, 7 iulie 2020)
 
347. Lege pentru ratificarea Protocolului privind modificările la Statutul Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM (nr. 105, 18 iunie 2020)
 
348. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept (nr. 1649-VIII, 7 iulie 2020)
 
349. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept (nr. 107, 18 iunie 2020)
 
350. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora (nr. 1650-VIII, 7 iulie 2020)
 
351. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora (nr. 109, 18 iunie 2020)
 
352. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1652-VIII, 9 iulie 2020)
 
353. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 110, 18 iunie 2020)
 
354. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 1660-VIII, 14 iulie 2020)
 
355. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 117, 9 iulie 2020)
 
356. Hotărâre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Audiovizualului (nr. 125, 9 iulie 2020)
 
357. Decret cu privire la aprobarea semnării Memorandumului de cooperare între statele membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM în domeniul securității cibernetice (nr. 1647-VIII, 6 iulie 2020)
 
358. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Sărata Veche, comuna Sărata Veche, raionul Fălești (nr. 1658-VIII, 13 iulie 2020)
 
359. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Cozma VORNIC (nr. 1659-VIII, 14 iulie 2020)
 
360. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnilor Thorbjørn JAGLAND și Jean-Louis LAURENS (nr. 1661-VIII, 14 iulie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
88. Hotărâre pentru interpretarea articolelor 134 alin. (1) și (2), 136 alin. (3) și 140 alin. (2) din Constituție (sesizările nr. 100b/2020, nr. 102b/2020 și nr. 103b/2020) (nr. 20, 9 iulie 2020)
 
89. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul transporturilor rutiere (îmbarcarea persoanelor numai de pe teritoriile care să asigure securitatea persoanelor transportate) (nr. 48, 25 mai 2020)
 
90. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de contestare a actelor juridice anterioare intentării procesului de insolvabilitate) (nr. 49, 25 mai 2020)
 
91. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 19 și 20 din Codul familiei (nr. 50, 28 mai 2020)
 
92. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 52 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală (atribuția procurorului de a dispune exercitarea urmăririi penale) (nr. 51, 28 mai 2020)
 
93. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 234g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolelor 165 alin. (2) și (3), 167, 174 alin. (2), 195 alin. (2) și 196 alin. (2) din Codul de procedură penală (controlul legalității reținerii în cazul înlocuirii măsurii preventive și posibilitatea de a contesta încheierea de respingere a revocării arestului preventiv) (nr. 53, 2 iunie 2020)
 
94. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 10g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264 1 alin. (1) și alin. (4) din Codul penal (nr. 54, 2 iunie 2020)
 
95. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor alin. (4) din articolul 313 din Codul de procedură penală (nr. 55, 2 iunie 2020)
 
96. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (2) lit. f) din Codul administrativ (respectarea procedurii prealabile până la înaintarea acţiunii în contencios administrativ) (nr. 56, 2 iunie 2020)
 
97. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 60a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29 septembrie 2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed” (nr. 58, 5 iunie 2020)
 
98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 49 alin. (22) din Codul de procedură penală (soluționarea cererii de strămutare) (nr. 59, 5 iunie 2020)
 
99. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 229g/2019 și nr. 5g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 121 alin. (4), 49, 53 alin. (5), 448 și 452 din Codul de procedură civilă (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze civile) (nr. 60, 9 iunie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
18. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019 (nr. 21, 23 iunie 2020)
 
19. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019 (nr. 22, 24 iunie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
611. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1030/1998 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile (nr. 345, 10 iunie 2020)
 
612. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)” și a Regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuia (nr. 411, 24 iunie 2020)
 
613. Hotărâre pentru transmiterea unor bunuri şi modificarea anexei nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 456, 1 iulie 2020)
 
614. Hotărâre privind aprobarea unor măsuri necesare pentru asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat (nr. 482, 8 iulie 2020)
 
615. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 502, 15 iulie 2020)
 
616. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 503, 15 iulie 2020)
 
617. Hotărâre cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 504, 15 iulie 2020)
 
618. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială (nr. 507, 15 iulie 2020)
 
619. Hotărâre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 508, 15 iulie 2020)
 
620. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene, întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la 27 noiembrie 2003 (nr. 509, 15 iulie 2020)
 
621. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 510, 15 iulie 2020)
 
622. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 511, 15 iulie 2020)
 
623. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de garantare de către stat a creditelor contractate de agenții economici afectați de criza pandemică COVID-19 (nr. 512, 15 iulie 2020)
 
624. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 513, 15 iulie 2020)
 
625. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 514, 15 iulie 2020)
 
626. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 515, 15 iulie 2020)
 
627. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 516, 15 iulie 2020)
 
628. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2020-2021 (nr. 521, 15 iulie 2020)
 
629. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 523, 15 iulie 2020)
 
630. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 524, 15 iulie 2020)
 
631. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor autospeciale (nr. 525, 15 iulie 2020)
 
632. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (nr. 526, 15 iulie 2020)
 
633. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Ion CHICU, Prim-ministru, în Republica Belarus (16-17 iulie 2020) (nr. 118-d, 15 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
605. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (nr. 83, 6 iulie 2020)
 
606. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru persoanele fizice indicate la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, aferente perioadei sistării activității în conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM (nr. 86, 13 iulie 2020)
 
607. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 88, 15 iulie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
608. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de acreditare a experților în domeniul patrimoniului cultural imaterial (nr. 610, 30 iunie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
609. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți” (nr. 221/2020, 1 iulie 2020)
 
610. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă – Canal Leova” (nr. 222/2020, 1 iulie 2020)
 
611. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” (nr. 223/2020, 1 iulie 2020)
 
612. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal” Edineț (224/2020, 1 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
613. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 33/3, 14 iulie 2020)
 
614. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 33/4, 14 iulie 2020)
 
615. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 33/5, 14 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
616. Hotărâre pentru aprobarea avizului asupra inițiativei legislative nr. 210 din 28 mai 2020 cu privire la modificarea Codului electoral nr.1381/1997 (nr. 3984, 16 iunie 2020)
 
617. Hotărâre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni, și al satului Nucăreni, raionul Telenești, din 6 septembrie 2020 (nr. 4001, 23 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
618. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (4 sloturi) a Multiplexului A (nr. 14/81, 30 iunie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
619. Ordin cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia (nr. 315, 25 iunie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 180-187 17 iulie 2020 XXVII

Selectați data