search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 304-312

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 20 noiembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 226-228

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
480. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1734-VIII, 26 august 2020)
 
481. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1735-VIII, 27 august 2020)
 
482. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Centrului Național Anticorupție (nr. 1736-VIII, 27 august 2020)
 
483. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori și veterani ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1737-VIII, 27 august 2020)
 
484. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori și veterani ai organelor afacerilor interne (nr. 1738-VIII, 27 august 2020)
 
485. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1740-VIII, 31 august 2020)
 
486. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 1741-VIII, 1 septembrie 2020)
 
487. Decret privind eliberarea doamnei Marcela NICORICI din funcţia de judecător la Judecătoria Soroca (nr. 1742-VIII, 1 septembrie 2020)
 
488. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1743-VIII, 1 septembrie 2020)
 
489. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1746-VIII, 2 septembrie 2020)
 
490. Decret privind numirea domnului Vladislav CLIMA în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 1747-VIII, 2 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
772. Ordin cu privire la acreditarea şi autorizarea de funcţionare provizorie a programelor de studii profesional tehnice (nr. 845, 24 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, ale Federaţiei Naţionale a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară şi ale Federaţiei Naţionale a Şindicatelor din Agricultură şi Alimentatie „AGROINDSIND” din Republica Moldova
 
773. Protocol-Acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020.
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
774. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000216, 26 august 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
775. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor Anexei nr.1 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME), aprobate prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019. (nr. 34/GEN, 22 august 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
776. Hotărâre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4124, 25 august 2020)
 
777. Hotărâre cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a susține candidați la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4125, 25 august 2020)
 
778. Hotărâre cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 4126, 25 august 2020)
 
779. Hotărâre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020 (nr. 4127, 25 august 2020)780. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4128, 25 august 2020)
 
781. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Corlăteni, raionul Râșcani (nr. 4129, 25 august 2020)
 
782. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4130, 25 august 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
783. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „MBC”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 16/96, 10 iulie 2020)
 
784. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, la capitolul modului de respectare a prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 16/97, 10 iulie 2020)
 
785. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, la capitolul modului de respectare a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 16/98, 10 iulie 2020)
 
786. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a sesizării dnei Daria Racu (nr. 16/99, 10 iulie 2020)
 
787. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile (nr. 16/100, 10 iulie 2020)
 
788. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și obiectului sancțiunii de către furnizorul de servicii media „SG MEDIA M1” SRL (nr. 17/102, 23 iulie 2020)
 
789. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 18/112, 11 august 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
790. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 194, 26 august 2020)
 

PARTEA IV

 
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 226-228 04 septembrie 2020 XXVII

Selectați data