search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 240

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
526. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1776-VIII, 22 septembrie 2020)
 
527. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 176, 11 septembrie 2020)
 
528. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului I din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 1777-VIII, 22 septembrie 2020)
 
529. Lege pentru modificarea articolului I din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 180, 11 septembrie 2020)
 
530. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 122/2020 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Programului național de irigare a terenurilor agricole (nr. 184, 11 septembrie 2020)
 
531. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1754-VIII, 11 septembrie 2020)
 
532. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 1767-VIII, 16 septembrie 2020)
 
533. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” (nr. 1770-VIII, 16 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
144. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (3) din Codul contravențional (contestarea deciziei de aplicare a amenzii după achitarea jumătății acesteia) (nr. 97, 6 august 2020)
 
145. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 66b/2020 privind interpretarea articolelor 66 lit. m) și 72 alin. (3) lit. m) din Constituție (atribuția Parlamentului de a reglementa prin lege organică și de a declara starea de urgență, de asediu şi de război) (nr. 98, 6 august 2020)
 
146. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 331 alin. (2) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (excepțiile la dobândirea cu bună-credință a dreptului de proprietate asupra bunului mobil) (nr. 99, 6 august 2020)
 
147. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 186 alin. (6) și 312 alin. (6) din Codul de procedură penală (legalitatea aplicării și prelungirii arestului preventiv) (nr. 100, 4 septembrie 2020)
 
148. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (2) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (interdicția funcționarului public de a exercita alte activităţi remunerate în cadrul autorităţilor publice) (nr. 101, 4 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
862. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 118, 22 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
863. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md (nr. 42, 26 august 2020)
 
864. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 21 din 30.12.2005 (nr. 43, 26 august 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
865. Ordin cu privire la modificarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 388/2019 (nr. 479, 16 septembrie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 240 23 septembrie 2020 XXVII

Selectați data