search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 258

 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
920. Ordin cu privire la organizarea achizițiilor publice de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical (nr. 859, 22 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
921. Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului justiției nr. 197 din 25 iulie 2019 „Cu privire la executarea hotărârii judecătorești privind anularea Ordinului ministrului justiției nr. 930 din 1 noiembrie 2017” (nr. 168, 28 septembrie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
922. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.02 la cerințele tehnice ”Servicii de informare aeronautică” ediția nr.02 (CT-SIA) (nr. 38/GEN, 23 septembrie 2020)
 
923. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.03 la cerințele tehnice ”Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile” ediția 03 (CT-MET) (nr. 39/GEN, 23 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
924. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare,aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.33/1/2015 (nr. 44/7, 15 septembrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
925. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/4, 29 septembrie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 258 07 octombrie 2020 XXVII

Selectați data