search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 267-271

PARTEA I

Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

571. Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea subvenționată în agricultură (nr. 1817-VIII, 1 octombrie 2020)

572. Lege privind asigurarea subvenționată în agricultură (nr. 183, 11 septembrie 2020)

573. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1755-VIII, 16 septembrie 2020)

574. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai structurilor de forță (nr. 1771-VIII, 18 septembrie 2020)

575. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Instituției Publice „Palatul Republicii” (nr. 1804-VIII, 30 septembrie 2020)

576. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Ansamblului de Cîntece și Dansuri „Fluieraș” (nr. 1805-VIII, 30 septembrie 2020)

577. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Consiliului Societății Civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1806-VIII, 30 septembrie 2020)

578. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” (nr. 1807-VIII, 30 septembrie 2020)

579. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 1808-VIII, 30 septembrie 2020)

580. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1810-VIII, 30 septembrie 2020)

581. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1811-VIII, 1 octombrie 2020)

582. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1812-VIII, 1 octombrie 2020)

583. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1813-VIII, 1 octombrie 2020)

584. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1814-VIII, 1 octombrie 2020)

585. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru perioada 2021–2027 (nr. 1815-VIII, 1 octombrie 2020)

586. Decret privind numirea domnului Alexei CRACAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc (nr. 1816-VIII, 1 octombrie 2020)

587. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2020-2021 (nr. 1818-VIII, 1 octombrie 2020)

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

878. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar (nr. 681, 10 septembrie 2020)

879. Hotărâre cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) (nr. 712, 23 septembrie 2020)

880. Hotărâre cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat (nr. 746, 7 octombrie 2020)

881. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 752, 13 octombrie 2020)

882. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 753, 13 octombrie 2020)

883. Hotărâre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 755, 13 octombrie 2020)

884. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 756, 13 octombrie 2020)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

991. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 243-T-05, 30 septembrie 2020)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

992. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 224, 9 octombrie 2020)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

993. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 (nr. 907/250-A, 1 octombrie 2020)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

994. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 322-O, 1 octombrie 2020)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

995. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 48/4, 13 octombrie 2020)

996. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „DAAC Hermes” (nr. 48/5, 13 octombrie 2020)

997. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „DAACVICTORIA” (nr. 48/6, 13 octombrie 2020)

998. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „VIORICACOSMETIC” (nr. 48/7, 13 octombrie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

999. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a sesizării Consiliului Consultativ al Academicienilor al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 18/108, 11 august 2020)

1000. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 19/122, 25 august 2020)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 267-271 16 octombrie 2020 XXVII

Selectați data