search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 286-292

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
167. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.2, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Amendamentului nr.2, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 1825-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
168. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1119-VIII din 4 martie 2019 (nr. 1826-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
162. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 385 alin. (4) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei inculpatului drept compensă pentru încălcarea drepturilor sale [2]) (nr. 112, 1 octombrie 2020)
 
163. Decizie de sistare a procesului privind controlul constituționalității Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative (suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Superior al Magistraturii) (sesizarea nr. 143a/2020) (nr. 113, 1 octombrie 2020)
 
164. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144a/2020 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi de la articolul 5 alin. (4) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii) (nr. 114, 1 octombrie 2020)
 
165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea nr. 273 din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (obligaţia de a deţine buletine de identitate) (nr. 115, 6 octombrie 2020)
 
166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (3) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazul funcționarilor publici) (nr. 116, 13 octombrie 2020)
 
167. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (compunerea și modificarea completului de judecată, prelungirea duratei arestului preventiv și atribuțiile vicepreședintelui instanței) (nr. 117, 13 octombrie 2020)
 
168. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public cu statut special după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie) [2] (nr. 121, 22 octombrie 2020)
 
169. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 446 alin. (2) din Codul de procedură civilă (încheierile și deciziile judecătoreşti care nu pot fi supuse revizuirii) (nr. 122, 22 octombrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
927. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război (nr. 751, 13 octombrie 2020)
 
928. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare (nr. 777, 28 octombrie 2020)
 
929. Hotărâre cu privire la aprobarea unor simboluri corporative ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 781, 28 octombrie 2020)
 
930. Hotărâre cu privire la instituirea Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliției Republicii Moldova” (nr. 782, 28 octombrie 2020)
 
931. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (nr. 792, 28 octombrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1098. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 139, 29 octombrie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1099. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 03 la actul tehnico-normativ „Cerințele tehnice privind proiectarea și exploatarea aerodromurilor”, ediția 04 (nr. 42/GEN, 21 octombrie 2020)
 
1100. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 02 la „Specificații de certificare (CS-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediția 01 (nr. 43/GEN, 21 octombrie 2020)
 
1101. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 02 la „Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediția 01 (nr. 44/GEN, 21 octombrie 2020)
 
1102. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la „Materiale de îndrumare la Specificații de certificare (GM-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediția 01 (nr. 45/GEN, 21 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1103. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 52/2, 3 noiembrie 2020)
 
1104. Hotărâre cu privire la retragerea licenţei AEÎ „BANI-GARAPRIM” (nr. 52/5, 3 noiembrie 2020)
 
1104a. Hotărâre cu privire la suspendarea licențelor unor AEÎ (nr. 52/10, 3 noiembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1105. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 22/134, 11 septembrie 2020)
 
1106. Decizie cu privire la examinarea petițiilor Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism Independent” (22/135, 11 septembrie 2020)
 
1107. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ARAX-IMPEX” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „Zebra TV” (nr. 22/136, 11 septembrie 2020)
 
1108. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 22/137, 11 septembrie 2020)
 
1109. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării repetate a postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca (nr. 22/138, 11 septembrie 2020)
 
1110. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 23/139, 17 septembrie 2020)
 
1111. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol (nr. 23/140, 17 septembrie 2020)
 
1112. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, urmare a autosesizării președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol (nr. 23/141, 17 septembrie 2020)
 
1113. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 23/143, 17 septembrie 2020)
 
1114. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 23/144, 17 septembrie 2020)
 
1115. Decizie cu privire la examinarea autosesizării președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol (nr. 28/178, 21 octombrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1116. Ordin cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 542, 23 octombrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 286-292 06 noiembrie 2020 XXVII

Selectați data