search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 359

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1079. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 918, 16 decembrie 2020)
 
1080. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 920, 22 decembrie 2020)
 
1081. Hotărâre cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat (nr. 921, 22 decembrie 2020)
 
1082. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (nr. 922, 22 decembrie 2020)
 
1083. Hotărâre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021 (nr. 923, 22 decembrie 2020)
 
1084. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 (nr. 926, 22 decembrie 2020)
 
1085. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 927, 22 decembrie 2020)
 
1086. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2002 (nr. 928, 22 decembrie 2020)
 
1087. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018 (nr. 931, 22 decembrie 2020)
 
1088. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind condițiile, modul de asigurare, evidență și distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 190/2010 (nr. 933, 22 decembrie 2020)
 
1089. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 102/2020 cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2020 (nr. 934, 22 decembrie 2020)
 
1090. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2019 privind constituirea Instituției Publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, abrogarea și modificarea unor acte normative (nr. 935, 22 decembrie 2020)
 
1091. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140/2005 (nr. 937, 22 decembrie 2020)
 
1092. Hotărâre cu privire la stabilirea pentru anul 2021 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 938, 22 decembrie 2020)
 
1093. Hotărâre pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate (nr. 942, 22 decembrie 2020)
 
1094. Hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei (nr. 945, 22 decembrie 2020)
 
1095. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 946, 22 decembrie 2020)
 
1096. Hotărâre pentru modificarea punctului 26 din Regulamentul cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 (nr. 947, 22 decembrie 2020)
 
1097. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 395/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor (nr. 956, 22 decembrie 2020)
 
1098. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerice netorsionate (nr. 959, 22 decembrie 2020)
 
1099. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 2 din Regulamentul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 878/1999 (nr. 964, 22 decembrie 2020)
 
1100. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 967, 22 decembrie 2020)
 
1101. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 970, 22 decembrie 2020)
 
1102. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri (nr. 971, 22 decembrie 2020)
 
1103. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Legii salarizării nr. 847/2002 (nr. 972, 22 decembrie 2020)
 
1104. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 885/2017 cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică (nr. 986, 22 decembrie 2020)
 
1105. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Tatiana MOLCEAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein, prin cumul, cu reşedinţa la Geneva (nr. 995, 22 decembrie 2020)
 
1106. Hotărâre cu privire la numirea în funcţie a domnului Teodor IOVU (nr. 996, 22 decembrie 2020)
 
1107. Dispoziţie cu privire la încetarea exercitării funcției de către domnul Corneliu GROZA (nr.162-d, 22 decembrie 2020)
 
1108. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Constantin RÎMIȘ (nr. 167-d, 22 decembrie 2020)
 
1109. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru HOLOSTENCO (nr. 168-d, 22 decembrie 2020)
 
1110. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Marina GOLOVACI (nr. 169-d, 22 decembrie 2020)
 
1111. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Nelea RUSU (nr. 170-d, 22 decembrie 2020)
 
1112. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Djulieta POPESCU (nr. 171-d, 22 decembrie 2020)
 
1113. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana ZATÎC (nr. 172-d, 22 decembrie 2020)
 
1114. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Valeriu GÎRLĂ (nr. 174-d, 22 decembrie 2020)
 
1115. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Galina ZAMURDAC (nr. 175-d, 22 decembrie 2020)
 
1116. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Denis POTEREANU (nr. 176-d, 22 decembrie 2020)
 
1117. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Victor GANDRABUR (nr. 177-d, 22 decembrie 2020)
 
1118. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Ana BUHNEA (nr. 178-d, 22 decembrie 2020)
 
1119. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Silvia BADRAJAN (nr. 179-d, 22 decembrie 2020)
 
1120. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Victor STOG (nr. 180-d, 22 decembrie 2020)
 
1121. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Gheorghe DURLESCU (nr. 181-d, 22 decembrie 2020)
 
1122. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Tatiana PANFILI (nr. 182-d, 22 decembrie 2020)
 
1123. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion LAPICUS (nr. 183-d, 22 decembrie 2020)
 
1124. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Lidia ONU (nr. 184-d, 22 decembrie 2020)
 
1125. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Andrei BERECHELEA (nr. 185-d, 22 decembrie 2020)
 
1126. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Leonid BUTNARI (nr. 186-d, 22 decembrie 2020)
 
1127. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Aliona STUDENT (nr. 187-d, 22 decembrie 2020)
 
1128. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Oleg MITIOGLO (nr. 188-d, 22 decembrie 2020)
 
1129. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Oleg DONI (nr. 189-d, 22 decembrie 2020)
 
1130. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Tamara CARP (nr. 190-d, 22 decembrie 2020)
 
1131. Dispoziţie cu privire la restabilirea în funcție a domnului Andrei POPA (nr. 191-d, 22 decembrie 2020)
 
1132. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei POPA (nr. 192-d, 22 decembrie 2020)
 
1133. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Liliana IACONI (nr. 193-d, 22 decembrie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 359 24 decembrie 2020 XXVII

Selectați data