search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 360-371

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
294. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1921-VIII, 21 decembrie 2020)
 
295. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 205, 26 noiembrie 2020)
 
296. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării) (nr. 1918-VIII, 21 decembrie 2020)
 
297. Lege pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării) (nr. 215, 27 noiembrie 2020)
 
298. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 1919-VIII, 21 decembrie 2020)
 
299. Lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 222, 4 decembrie 2020)
 
300. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1908-VIII, 18 decembrie 2020)
 
301. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 223, 4 decembrie 2020)
 
302. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1931-VIII, 22 decembrie 2020)
 
303. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 225, 4 decembrie 2020)
 
304. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1917-VIII, 21 decembrie 2020)
 
305. Lege privind importul unor bunuri (nr. 226, 4 decembrie 2020)
 
306. Decret cu privire la promulgarea Legii privind ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii (nr. 1920-VIII, 21 decembrie 2020)
 
307. Lege privind ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii (nr. 238, 16 decembrie 2020)
 
308. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1941-VIII, 23 decembrie 2020)
 
309. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 240, 16 decembrie 2020)
 
310. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (nr. 1928-VIII, 22 decembrie 2020)
 
311. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Valkaneş” (nr. 242, 16 decembrie 2020)
 
312. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 1929-VIII, 22 decembrie 2020)
 
313. Lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 245, 16 decembrie 2020)
 
314. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 1926-VIII, 22 decembrie 2020)
 
315. Lege pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 246, 16 decembrie 2020)
 
316. Decret privind la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1932-VIII, 22 decembrie 2020)
 
317. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 247, 16 decembrie 2020)
 
318. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale (nr. 1927-VIII, 22 decembrie 2020)
 
319. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale (nr. 248 16 decembrie 2020)
 
320. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 1907-VIII, 18 decembrie 2020)
 
321. Lege pentru modificarea Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 249, 16 decembrie 2020)
 
322. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 1930-VIII, 22 decembrie 2020)
 
323. Lege privind modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 252, 16 decembrie 2020)
 
324. Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 250, 16 decembrie 2020)
 
325. Hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2020 (nr. 259, 16 decembrie 2020)
 
326. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori și veterani ai organelor afacerilor interne (nr. 1886-VIII, 15 decembrie 2020)
 
327. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale (nr. 1887-VIII, 16 decembrie 2020)
 
328. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1888-VIII, 16 decembrie 2020)
 
329. Decret privind conferirea de distincții de stat unor сolaboratori ai Companiei „Teleradio-Moldova” (nr. 1890-VIII, 16 decembrie 2020)
 
330. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Liceului Teoretic cu Profil Sportiv „Gloria”, municipiul Chișinău (nr. 1891-VIII, 16 decembrie 2020)
 
331. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 1909-VIII, 18 decembrie 2020)
 
332. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Valeria BIAGIOTTI (nr. 1910-VIII, 21 decembrie 2020)
 
333. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Oleg VASNEȚOV (nr. 1911-VIII, 21 decembrie 2020)
 
334. Decret privind eliberarea domnului Petru CORDUNEANU din funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1912-VIII, 21 decembrie 2020)
 
335. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1916-VIII, 21 decembrie 2020)
 
336. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1922-VIII, 21 decembrie 2020)
 
337. Decret privind numirea domnului Emil DRUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 1923-VIII, 21 decembrie 2020)
 
338. Decret privind rechemarea domnului Victor MORARU din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 1924-VIII, 21 decembrie 2020)
 
339. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1934-VIII, 22 decembrie 2020)
 
340. Decret privind numirea doamnei Tatiana MOLCEAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva,în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 1935-VIII, 23 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
196. Hotărâre cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și la validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova (sesizarea nr. 189e/2020) (nr. 30, 10 decembrie 2020)
 
197. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 219 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149 din 29 noiembrie 2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (sesizarea nr. 200a/2020) (140, 8 decembrie 2020)
 
198. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 198a/2020) (nr. 141, 8 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
42. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or.Fălești încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești (nr. 50, 23 noiembrie 2020)
 
43. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale satul Măgdăcești încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 51, 25 noiembrie 2020)
 
44. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială satul Măgdăcești (nr. 52, 25 noiembrie 2020)
 
45. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Ialoveni încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 53, 25 noiembrie 2020)
 
46. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Ialoveni (nr. 54, 25 noiembrie 2020)
 
47. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private aferente construcției de locuințe și obiective de menire social-culturală (nr. 55, 27 noiembrie 2020)
 
48. Hotărâre privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate (nr. 57, 30 noiembrie 2020)
 
49. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 60, 4 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1387. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial” (nr. 248, 16 decembrie 2020)
 
1388. Ordin сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 254, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1389. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare (nr. 154, 9 decembrie 2020)
 
1390. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate și de modificare a Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (nr. 155, 9 decembrie 2020)
 
1391. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 164, 21 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1392. Ordin cu privire la modificarea „Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” aprobate în baza Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 424-O, 14 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
 
1393. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de asigurare a securității radiologice și nucleare în colectarea, pretratarea/tratarea, condiționarea și stocarea deșeurilor radioactive solide (nr. 1, 1 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1394. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2021 (nr. 440/2020, 20 noiembrie 2020)
 
1395. Hotărâre cu privire la Raportul auditorului independent referitor la situațiile financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019 (nr. 519/2020, 10 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1396. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 61/1, 15 decembrie 2020)
 
1397. Hotărâre cu privire la retragerea licențelor unor AEÎ (nr. 62/1, 22 decembrie 2020)
 
1398. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 62/4, 22 decembrie 2020)
 
1399. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 62/5, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1400. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, la situația din 23 și 30 octombrie 2020 (nr. 4473, 7 noiembrie 2020)
 
1401. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4474, 7 noiembrie 2020)
 
1402. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4475, 7 noiembrie 2020)
 
1403. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului național din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4476, 7 noiembrie 2020)
 
1404. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4477, 7 noiembrie 2020)
 
1405. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4478, 7 noiembrie 2020)
 
1406. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4479, 7 noiembrie 2020)
 
1407. Hotărâre cu privire la stabilirea programelor speciale de lucru pentru secțiile de votare nr. 1/307, orașul Baku, Republica Azerbaidjan și nr. 1/342, orașul Strasbourg, Republica Franceză (nr. 4487, 10 noiembrie 2020)
 
1408. Hotărâre cu privire la efectuarea exit-pollului în ziua votării din 15 noiembrie 2020, în cadrul turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova (nr. 4488, 10 noiembrie 2020)
 
1409. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4489, 10 noiembrie 2020)
 
1410. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4490, 10 noiembrie 2020)
 
1411. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării turului doi al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4491, 10 noiembrie 2020)
 
1412. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4492, 10 noiembrie 2020)
 
1413. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4460 din 30 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” (nr. 4493, 10 noiembrie 2020)
 
1414. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4436 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Igor Dodon, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” (nr. 4494, 10 noiembrie 2020)
 
1415. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4429 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020” (nr. 4495, 10 noiembrie 2020)
 
1416. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4496, 10 noiembrie 2020)
 
1417. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4224 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 4501, 13 noiembrie 2020)
 
1418. Hotărâre cu privire la stabilirea unui program special de lucru pentru secția de votare nr. 1/442, orașul Budapesta, Republica Ungară (nr. 4503, 13 noiembrie 2020)
 
1419. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent a membrilor Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, precum și a termenului de activitate pentru persoanele din cadrul aparatului acestuia, în vederea totalizării rezultatelor turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova (nr. 4504, 17 noiembrie 2020)
 
1420. Hotărâre cu privire la rapoartele asupra veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali pentru întreaga campanie electorală la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 și pentru turul doi de scrutin din 15 noiembrie 2020 (nr. 4505, 20 noiembrie 2020)
 
1421. Hotărâre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020 și turul doi din 15 noiembrie 2020 (nr. 4506, 20 noiembrie 2020)
 
1422. Hotărâre cu privire la totalizarea rezultatelor turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4507, 20 noiembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1423. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova”, „Accent TV”, „NTV Moldova” și „Televiziunea Centrală”, urmare a sesizărilor IP Centrul pentru Jurnalism Independent (nr. 31/187, 30 octombrie 2020)
 
1424. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Canal 2” și „Moldova-1”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 32/191, 2 noiembrie 2020)
 
1425. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 32/193, 2 noiembrie 2020)
 
1426. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 32/196, 2 noiembrie 2020)
 
1427. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a solicitării dreptului la replică din partea dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 32/198, 2 noiembrie 2020)
 
1428. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 26-30 octombrie 2020 (nr. 33/202, 10 noiembrie 2020)
 
1429. Decizie cu privire la examinarea demersului „UNIVERS-FM MEDIA” SRL pentru postul de radio „Focul din Vatră” (nr. 33/205, 10 noiembrie 2020)
 
1430. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 33/206, 10 noiembrie 2020)
 
1431. Decizie cu privire la activitatea fără autorizație de retransmisiune a „TELEGHIUM” SRL (nr. 33/207, 10 noiembrie 2020)
 
1432. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL (nr. 33/208, 10 noiembrie 2020)
 
1433. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” (nr. 34/210, 13 noiembrie 2020)
 
1434. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune «NTV Moldova» și «Primul în Moldova», urmare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice «WatchDog.MD» (nr. 35/220, 23 noiembrie 2020)
 
1435. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberată «STV IT Company» SRL pentru studioul de televiziune prin cablu «TV Botanica» (nr. 35/224, 23 noiembrie 2020)
 
1436. Decizie cu privire la examinarea demersului «EUROSHOW GRUP» SRL pentru postul de televiziune «RU TV Moldova» (nr. 36/228, 3 decembrie 2020)
 
1437. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea «Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025» (nr. 36/232, 3 decembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1438. Decizie (nr. ASS-58, 19 noiembrie 2020)
 
1439. Decizie (nr. ASER-61, 27 noiembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1440. Ordin privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 618, 11 decembrie 2020)
 
1441. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate (nr. 627, 16 decembrie 2020)
 
1442. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2021-2022 (nr. 635, 21 decembrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1443. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind efectul de levier pentru bănci (nr. 274, 10 decembrie 2020)
 
1444. Hotărâre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 117/2018 (nr. 275, 10 decembrie 2020)
 
1445. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a monedei comemorative „Medicul meu-eroul meu” (nr. 35, 21 decembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 360-371 25 decembrie 2020 XXVII

Selectați data