search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 42-50

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
21. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 1, 4 februarie 2021)
 
22. Decret privind instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 28-IX, 1 februarie 2021)
 
23. Decret privind aprobarea componenței Comisiei Naționale de Heraldică (nr. 29-IX, 2 februarie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
12. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (sesizările nr. 207a/2020 și nr. 213a/2020) (nr. 4, 21 ianuarie 2021)
 
13. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 114b/2020 privind interpretarea articolului 1061 din Constituție (angajarea răspunderii Guvernului în cazul neîntrunirii cvorumului Parlamentului) (nr. 153, 22 decembrie 2020)
 
14. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 387 alin. (3) din Codul de procedură penală (soluționarea acțiunii civile în procesul penal) (nr. 155, 22 decembrie 2020)
 
15. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii unor dispoziții din Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020 (sesizările nr. 215a/2020 și nr. 216a/2020) (nr. 159, 23 decembrie 2020)
 
16. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii unor prevederi din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 220a/2020) (nr. 160, 29 decembrie 2020)
 
17. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative și a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 222a/2020) (nr. 161, 29 decembrie 2020)
 
18. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 165g/2020 și nr. 178g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 305 alin. (1) din Codul de procedură penală (omisiunea participării și citării persoanei ale cărei drepturi și libertăți pot fi afectate la examinarea unor demersuri) (nr. 162, 29 decembrie 2020)
 
19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 324 din Codul penal (neclaritatea noțiunii de „extorcare”) (nr. 163, 29 decembrie 2020)
 
20. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 224a/2020) (nr. 164, 31 decembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
46. Hotărâre cu privire la modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/ din rezervele de stat și de mobilizare (nr. 5, 20 ianuarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
141. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 91 din 07.06.2019 „Cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz” (nr. 20, 2 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
142. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 29-S-01, 29 ianuarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
143. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 1315, 30 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
144. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MAIA nr. 111 din 24.06.2017 (nr. 20, 2 februarie 2021)
 
145. Ordin cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021 (nr. 21, 4 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
146. Ordin comun cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ (nr. 19/2, 13 ianuarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
147. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate, aprobat prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.56-O/2008 (nr. 25-O, 29 ianuarie 2021)
 
148. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 27-O, 29 ianuarie 2021)
 
149. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 386-O/2018 ”Cu privire la procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova în vederea obținerii numerelor de înmatriculare neutre” (nr. 28-O, 1 februarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
150. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente” (nr. Rg04-000021, 29 ianuarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 
151. Ordin privind aprobarea listei substanțelor active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (nr. 5, 13 ianuarie 2021)
 
152. Ordin privind aprobarea unor modele de registre (nr. 33, 27 ianuarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
153. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 7/6, 9 februarie 2021)
 
154. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 7/7, 9 februarie 2021)
 
155. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiun (nr. 7/8, 9 februarie 2021)
 
156. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiun (nr. 7/9, 9 februarie 2021)
 
157. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 7/10, 9 februarie 2021)
 
158. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 7/11, 9 februarie 2021)
 
159. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 7/12, 9 februarie 2021)
 
160. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 7/13, 9 februarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
161. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul de televiziune „TV-BOX” (nr. 38/237, 11 decembrie 2020)
 
162. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată «TV SAT» SRL pentru studioul de televiziune «TV SAT» (nr. 39/239, 17 decembrie 2020)
 
163. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 39/240, 17 decembrie 2020)
 
164. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 24/153 din 23.09.2020 (nr. 40/241, 23 decembrie 2020)
 
165. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „MEDIA RESURSE” SRL pentru postul de televiziune „Televiziunea Centrală” (nr. 40/243, 23 decembrie 2020)
 
166. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de Centrul de Impresariat „DGS PROF” SRL (nr. 40/245, 23 decembrie 2020)
 
167. Decizie cu privire la examinarea unor cereri depuse de «General Media Group Corp» SRL și «Telestar Media» SRL (nr. 40/246, 23 decembrie 2020)
 
168. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de «Reforma Art» SRL (nr. 40/248, 23 decembrie 2020)
 
169. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii Parlamentului privind modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (nr. 1/5, 12 ianuarie 2021)
 
170. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 1/7, 12 ianuarie 2021)
 
171. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2020 (nr. 1/8, 12 ianuarie 2021)
 
172. Decizie cu privire la bilanțul Concursului repetat pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 4/21, 29 ianuarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
173. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător (nr. 03, 3 decembrie 2020)
 
174. Decizie (nr. ASER-67, 3 decembrie 2020)
 
Acte ale Instituţiei Publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
 
175. Ordin cu privire la aprobarea Modului de recepționare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase de către I.P.”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (nr. 2-A, 4 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
176. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul nr.417 din 14.08.2018 (nr. 674, 31 decembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 42-50 12 februarie 2021 XXVIII

Selectați data