search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 88-95

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
79. Legea cadastrului bunurilor imobile (nr. 1543-XIII, 25 februarie 1998)
 
80. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 49-IX, 23 martie 2021)
 
81. Lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 17, 4 martie 2021)
 
82. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională (nr. 56-IX, 26 martie 2021)
 
83. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională (nr. 18, 4 martie 2021)
 
84. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui instrument muzical (nr. 55-IX, 26 martie 2021)
 
85. Lege privind importul unui instrument muzical (nr. 28, 12 martie 2021)
 
86. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 60-IX, 31 martie 2021)
 
87. Lege pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 33, 18 martie 2021)
 
88. Decret privind eliberarea doamnei Aurelia TODERAȘ din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 57-IX, 29 martie 2021)
 
89. Decret privind aprobarea Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate (nr. 58-IX, 29 martie 2021)
 
90. Decret privind eliberarea domnului Ion NAȘCO din funcția de judecător și vicepreședinte la Judecătoria Căușeni (nr. 59-IX, 30 martie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
44. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 235/2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 (sesizarea nr. 212a/2020) (nr. 9, 18 martie 2021)
 
45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (condițiile de plată a pensiei pentru judecători) (nr. 19, 9 februarie 2021)
 
46. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (sesizarea nr. 30a/2021) (nr. 20, 16 februarie 2021)
 
47. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000 (redirecționarea unei părți din taxa aeroportuară la Fondul de susținere a populației) (sesizarea nr. 31g/2021) (nr. 21, 16 februarie 2021)
 
48. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 144 alin.(5) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (creanțe admise cu titlu provizoriu) (nr. 22, 16 februarie 2021)
 
49. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 145 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (circumstanțele de repunere în termen a cererii de admitere a creanțelor) (nr. 23, 16 februarie 2021)
 
50. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 165 alin. (2) lit. d) și 206 alin. (3) lit. b1) din Codul penal (imprevizibilitatea sintagmei „de două sau mai multe persoane” în contextul traficului de persoane) (nr. 24, 16 februarie 2021)
 
51. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 202g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 19 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (tragerea la răspundere penală a judecătorului) (nr. 25, 16 februarie 2021)
 
52. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 203g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 448 alin. (1) din Codul contravențional (contestarea deciziei agentului constatator) (nr. 26, 16 februarie 2021)
 
53. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 221g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 781 din Codul contravențional (vătămare neînsemnată a integrității corporale cauzată de violența în familie) (nr. 27, 16 februarie 2021)
 
54. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii unor dispoziții din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16 decembrie 2020 [nr. 2] (sesizarea nr. 215a/2020) (nr. 28, 22 februarie 2021)
 
55. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (sesizarea nr. 60a/2021) (nr. 31, 19 martie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
25. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Ungheni încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 3, 25 februarie 2021)
 
26. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Ungheni în anul 2019 (nr. 4, 25 februarie 2021)
 
27. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 5, 25 februarie 2021)
 
28. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Nisporeni în anul 2019 (nr. 6, 25 februarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
342. Ordin cu privire la aprobarea unor modele de acte (nr. 68, 25 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
343. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.I.S. „Acva Nord” în procedură de restructurare (nr. 123, 30 martie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
344. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a cerințelor tehnice „Privind controlul oboselii controlorilor de trafic aerian” (CT – ATCO - NCO) (nr. 17/GEN, 24 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
345. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.20/5/2008 (nr. 16/6, 16 martie 2021)
 
346. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „BEST BROKER” SRL (nr. 18/2, 23 martie 2021)
 
347. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 18/9, 23 martie 2021)
 
348. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 18/10, 23 martie 2021)
 
349. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 18/11, 23 martie 2021)
 
350. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 19/6, 30 martie 2021)
 
351. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 19/7, 30 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
352. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a sesizării dlui Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 9/47, 2 martie 2021)
 
353. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 9/48, 2 martie 2021)
 
354. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune „TV SAT” (nr. 9/51, 2 martie 2021)
 
355. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „STV IT Company” SRL și „ARSACO” SRL (nr. 9/52, 2 martie 2021)
 
356. Decizie cu privire la examinarea petițiilor parvenite din partea avocatei Alina Palii, prin care solicită anularea deciziilor CA nr. 3/16 și nr. 3/17 din 28 ianuarie 2021 (nr. 9/53, 2 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
357. Decizie (nr. OTS-07, 15 martie 2021)
 
Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
 
358. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind aplicarea Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte (nr. 52-A, 23 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
359. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017 (nr. 164, 29 martie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
360. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 38, 11 martie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 88-95 02 aprilie 2021 XXVIII

Selectați data