search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 100-103

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
104. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 69-IX, 9 aprilie 2021)
 
105. Lege pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 32, 18 martie 2021)
 
106. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 70-IX, 9 aprilie 2021)
 
107. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 45, 26 martie 2021)
 
108. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 213/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova (nr. 48, 26 martie 2021)
 
109. Decret privind eliberarea domnului Andrei ONOFREI din funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 68-IX, 9 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
58. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 77, 81 și 315 din Codul de procedură penală (omisiunea includerii soțului ca succesor al părții vătămate sau al părții civile) (sesizarea nr. 151g/2020) (nr. 12, 6 aprilie 2021)
 
59. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 141 alin. (3), precum și a unor texte din articolele 140 alin. (1) lit. p) și 142 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (încălcarea gravă a legislației în sectorul bancar) (nr. 29, 18 martie 2021)
 
60. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 33 alin. (2) pct. 6) din Codul de procedură penală (recuzarea în alte circumstanțe care pun la îndoială rezonabilă imparțialitatea judecătorului) (nr. 30, 18 martie 2021)
 
61. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 313 alin. (6) și 453 alin. (1) din Codul de procedură penală (contestarea cu recurs și cu recurs în anulare a încheierilor judecătorului de instrucție) (nr. 32, 25 martie 2021)
 
62. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4397 alin. (4) din Codul contravențional (confiscarea specială dispusă de Serviciul Vamal [2]) (nr. 33, 25 martie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
29. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Comrat încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 9, 24 martie 2021)
 
30. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Comrat în anul 2019 (nr. 10, 24 martie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
96. Hotărâre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2021 (nr. 45, 14 aprilie 2021)
 
97. Hotărâre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2020–ianuarie 2021 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2021 (nr. 46, 14 aprilie 2021)
 
98. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 47, 14 aprilie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
392. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 58, 7 aprilie 2021)
 
393. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 59, 14 aprilie 2021)
 
394. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 17/2020 (nr. 60, 14 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
395. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 95-T-03, 31 martie 2021)
 
396. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 101-S-04, 9 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
397. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 283, 5 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
398. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A din 11 aprilie 2017 (nr. 126/42-A, 18 februarie 2021)
 
399. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.729/495-A din 22.09.2016 (nr. 193/49-A, 9 martie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
400. Ordin privind modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 11, 7 aprilie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
401. Ordin cu privire la rectificarea unor prevederi din actele tehnico-normative „Cerințele tehnice privind proiectarea și exploatarea aerodromurilor” și „Specificații de certificare (CS-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” (nr. 16/GEN, 23 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
402. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 21/5, 13 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
403. Hotărâre pentru aprobarea avizului asupra proiectului Hotărârii Parlamentului nr. 41 din 1 martie 2021 cu privire la testarea metodelor alternative de vot de către Comisia Electorală Centrală (nr. 4754, 5 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
404. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Cinema 1” și „DTV”, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și a autosesizărilor membrilor Consiliului Audiovizualului, Corneliu MIHALACHE și Lidia VIZIRU (nr. 10/54, 16 martie 2021)
 
405. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „CTC Mega”, „Primul în Moldova” și „Canal 3”, urmare a petițiilor dnei Alina Palii (nr. 11/62, 19 martie 2021)
 
406. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Media Production TV” pentru postul de televiziune „DTV” (nr. 11/63, 19 martie 2021)
 
407. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la Autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul de televiziune „TV-BOX” (nr. 11/64, 19 martie 2021)
 
408. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile parvenite din partea avocatei Alina Palii (nr. 11/65, 19 martie 2021)
 
409. Decizie cu privire la recomandările de mediatizare a pandemiei de COVID-19 (nr. 11/66, 19 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
 
410. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 22/2008 (nr. 3, 18 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
411. Ordin privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din Codul fiscal (nr. 159, 25 martie 2021)
 
412. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (nr. 209, 12 aprilie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
413. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare (nr. 54, 1 aprilie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 100-103 16 aprilie 2021 XXVIII

Selectați data