search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 297 din 29 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 147-151

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
177. Decret privind instituirea Comitetului consultativ anticorupție pe lângă Președintele Republicii Moldova (nr. 114-IX, 10 iunie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
149. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 78, 26 mai 2021)
 
150. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 86, 16 iunie 2021)
 
151. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 87, 16 iunie 2021)
 
152. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020(nr. 88, 16 iunie 2021)
 
153. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2020 (nr. 89, 16 iunie 2021)
 
154. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020 (nr. 90, 16 iunie 2021)
 
155. Hotărâre cu privire la aprobarea Mecanismului de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru Asociațiile Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” și „Casa Republicană de Cultură a Surzilor din Moldova” (nr. 91, 16 iunie 2021)
 
156. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (nr. 92, 16 iunie 2021)
 
157. Hotărâre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 93, 16 iunie 2021)
 
158. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 94, 16 iunie 2021)
 
159. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 504/2018 cu privire la Premiul Național (nr. 95, 16 iunie 2021)
 
160. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (nr. 97, 16 iunie 2021)
 
161. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2021-2022 și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 98, 16 iunie 2021)
 
162. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 99, 16 iunie 2021)
 
163. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 100, 16 iunie 2021)
 
164. Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XVI-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2021, or. Tokyo, Japonia (nr. 101, 16 iunie 2021)
 
165. Hotărâre cu privire la Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova „Moldova-30” (nr. 102, 16 iunie 2021)
 
166. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Mariana BOTEZATU (nr. 46-d, 16 iunie 2021)
 
167. Dispoziție cu privire la Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020 (nr. 47-d, 16 iunie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
658. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 69, 7 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
659. Ordin cu privire la situaţia din Sudanul de Sud şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2577 (2021) din 28 mai 2021 (nr. 146-S-07, 10 iunie 2021)
 
660. Ordin cu privire la situaţia din Libia și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2578 (2021) din 3 iunie 2021 (nr. 147-S-08, 10 iunie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
661. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 558 /129-A, 14 iunie 2021)
 
Acte ale Agenției Naționale Transport Auto
 
662. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 83 din 14.12.2017 (nr. 183, 3 iunie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
663. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile Furnizarea informațiilor din Baza de date națională (PIAC – SMS – FIBDN) (nr. 29/GEN, 7 iunie 2021)
 
664. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.03 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS Partea CAT (PIAC-OPS Partea CAT) (nr. 30/GEN, 7 iunie 2021)
 
665. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS Partea SPO (lucru aerian) – prevederi specifice operațiunilor comerciale specializate (lucru aerian), ediția nr.02 (PIAC-OPS Partea SPO) (nr. 31/GEN, 7 iunie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
666. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 34/6, 15 iunie 2021)
 
667. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 34/7, 15 iunie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
668. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4899, 24 mai 2021)
 
669. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4900, 24 mai 2021)
 
670. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4901, 24 mai 2021)
 
671. Hotărâre cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4908, 25 mai 2021)
 
672. Hotărâre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI” la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4910, 25 mai 2021)
 
673. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4874 din 21 mai 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15” (nr. 4911, 25 mai 2021)
 
674. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4886 din 21 mai 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Râșcani nr. 27” (nr. 4912, 25 mai 2021)
 
675. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4921, 26 mai 2021)
 
676. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și înregistrarea interpreților (nr. 4923, 26 mai 2021)
 
677. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Valico Veaceslav (nr. 4924, 26 mai 2021)
 
678. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4900 din 24 mai 2021 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 4928, 28 mai 2021)
 
679. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4929, 28 mai 2021)
 
680. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4930, 28 mai 2021)
 
681. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4931, 28 mai 2021)
 
682. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4932, 28 mai 2021)
 
683. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4933, 28 mai 2021)
 
684. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4934, 28 mai 2021)
 
685. Hotărâre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4935, 31 mai 2021)
 
686. Hotărâre cu privire la aprobarea modelului certificatului pentru drept de vot ce va fi utilizat în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4969, 7 iunie 2021)
 
687. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021 „Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” (nr. 4974, 8 iunie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
688. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „NG PRODUCTION” SRL pentru postul de radio „Russkoe Liubimoe” (nr. 17/105, 12 mai 2021)
 
689. Decizie cu privire la examinarea unei sesizări parvenite din partea avocatului Ion Popa (nr. 17/106, 12 mai 2021)
 
690. Decizie cu privire la examinarea unor petiții (nr. 17/108, 12 mai 2021)
 
691. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Media Content Distribution” SRL (nr. 17/109, 12 mai 2021)
 
692. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt, ca urmare a petiției dnei Alina Palii (nr. 18/110, 19 mai 2021)
 
693. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „DTV” și „Cinema 1”, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor și a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache (nr. 18/111, 19 mai 2021)
 
694. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a sesizării dlui Igor Blanari (nr. 18/112, 19 mai 2021)
 
695. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 18/114, 19 mai 2021)
 
696. Decizie cu privire la examinarea petițiilor dnei Maria Pulcinscaia (nr. 18/115, 19 mai 2021)
 
697. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „REAL RADIO” SRL pentru postul de televiziune „CTC Mega” (nr. 18/117, 19 mai 2021)
 
698. Decizie cu privire la examinarea petiției parvenite din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 18/118, 19 mai 2021)
 
699. Decizie cu privire la examinarea unei cereri parvenite din partea „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 5” (nr. 18/119, 19 mai 2021)
 
700. Decizie cu privire la aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” (nr. 18/120, 19 mai 2021)
 
701. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (nr. 18/123, 19 mai 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
702. Decizie (nr. ASO-15, 13 mai 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
703. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului SFS nr. 496 din 08.12.2017 (nr. 316, 9 iunie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
704. Ordin cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 107, 8 iunie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 147-151 18 iunie 2021 XXVIII

Selectați data