search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 19-25

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 21 ianuarie 2022

Monitorul Oficial Nr. 266-272

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
342. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului al doilea la Scrisoarea de însoțire a acestuia (nr. 217-IX, 3 noiembrie 2021)
 
343. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului al doilea la Scrisoarea de însoțire a acestuia (nr. 146, 21 octombrie 2021)
 
344. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 218-IX, 3 noiembrie 2021)
 
345. Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 150, 28 octombrie 2021)
 
346. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 143, 14 octombrie 2021)
 
347. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (nr. 151, 28 octombrie 2021)
 
348. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 152, 28 octombrie 2021)
 
349. Hotărâre privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 153, 28 octombrie 2021)
 
350. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 154, 28 octombrie 2021)
 
351. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 155, 28 octombrie 2021)
 
352. Decret privind acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2021-2022 (nr. 211-IX, 28 octombrie 2021)
 
353. Decret pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 212-IX, 29 octombrie 2021)
 
354. Decret privind declararea zilei de doliu național în legătură cu trecerea în eternitate a artistei plastice Valentina RUSU-CIOBANU (nr. 213-IX, 3 noiembrie 2021)
 
355. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției între Republica Moldova şi Republica Slovacia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 214-IX, 3 noiembrie 2021)
 
356. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.7-IX din 24 decembrie 2020 (nr. 215-IX, 3 noiembrie 2021)
 
357. Decret privind numirea domnului Sergiu DRUȚĂ în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 216-IX, 3 noiembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
193. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție (imunitatea deputatului) (sesizarea nr. 197c/2021) (nr. 2, 26 octombrie 2021)
 
194. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru Pulbere (sesizarea nr. 202a/2021) (nr. 144, 24 septembrie 2021)
 
195. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 131a/2021 pentru controlul constituționalității Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461 din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (plafonarea prețurilor la produsele petroliere) (nr. 145, 28 septembrie 2021)
 
196. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (subiectele care au dreptul de a contesta hotărârile adunării creditorilor) (nr. 151, 19 octombrie 2021)
 
197. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a textului „și fixarea remunerației lui” din articolul 5 alin. (5) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (fixarea remunerației administratorului provizoriu de către instanța de insolvabilitate) (nr. 152, 19 octombrie 2021)
 
198. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 alin. (2) lit. a) din Codul penal (infracțiunea de viol) (nr. 153, 19 octombrie 2021)
 
199. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 60 alin. (21) din Codul de procedură civilă (modificarea temeiului sau a obiectului acțiunii) (nr. 154, 19 octombrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
541. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (nr. 235, 13 octombrie 2021)
 
542. Hotărâre pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea și gestionarea Fondului cinegetic național (nr. 254, 13 octombrie 2021)
 
543. Hotărâre cu privire la numirea domnului Victor CHIRILĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România (nr. 284, 3 noiembrie 2021)
 
544. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 285, 3 noiembrie 2021)
 
545. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă, semnat la 8 septembrie 2021 (nr. 287, 3 noiembrie 2021)
 
546. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale, semnat la 18 iunie 2021 (nr. 288, 3 noiembrie 2021)
 
547. Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională (nr. 289, 3 noiembrie 2021)
 
548. Hotărâre Pentru aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) (nr. 290, 3 noiembrie 2021)
 
549. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozite pe venit și pe avere, încheiat la 30 martie 1995 (nr. 291, 3 noiembrie 2021)
 
550. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale privind impozitele pe venit și pe proprietate, întocmită la 24 iulie 2013 (nr. 292, 3 noiembrie 2021)
 
551. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale privind impozitele pe venit și pe proprietate (capital), întocmit la 5 noiembrie 2002 (nr. 293, 3 noiembrie 2021)
 
552. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și capital, întocmită la 11 iulie 2007 (nr. 294, 3 noiembrie 2021)
 
553. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind evitarea dublei impozitări și prevenirea evaziunii fiscale referitor la impozitele pe venituri și bunuri, semnat la 23 decembrie 1994 (nr. 295, 3 noiembrie 2021)
 
554. Hotărâre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la 17 aprilie 2004 (nr. 296, 3 noiembrie 2021)
 
555. Hotărâre privind aprobarea semnării Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 297, 3 noiembrie 2021)
 
556. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de note, semnat la 21 octombrie 2020, cu privire la modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 22 decembrie 2006 (nr. 298, 3 noiembrie 2021)
 
557. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare, semnat la 14 noiembrie 2014 (nr. 299, 3 noiembrie 2021)
 
558. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare, semnat la 14 noiembrie 2014 (nr. 300, 3 noiembrie 2021)
 
559. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 301, 3 noiembrie 2021)
 
560. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Contractului de grant pentru suportul financiar pe anii 2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Orizont 2020” (nr. 302, 3 noiembrie 2021)
 
561. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați (nr. 304, 3 noiembrie 2021)
 
562. Hotărâre Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 305, 3 noiembrie 2021)
 
563. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 306, 3 noiembrie 2021)
 
564. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (nr. 307, 3 noiembrie 2021)
 
565. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020 (nr. 310, 3 noiembrie 2021)
 
566. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 311, 3 noiembrie 2021)
 
567. Hotărâre privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 312, 3 noiembrie 2021)
 
568. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la publicitate (nr. 313, 3 noiembrie 2021)
 
569. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 314, 3 noiembrie 2021)
 
570. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 315, 3 noiembrie 2021)
 
571. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia PALII (nr. 240-d, 3 noiembrie 2021)
 
572. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Mircea PĂSCĂLUȚĂ (nr. 241-d, 3 noiembrie 2021)
 
573. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a doamnei Rozalina ALBU (nr. 242-d, 3 noiembrie 2021)
 
574. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion PRISĂCARU (nr. 243-d, 3 noiembrie 2021)
 
575. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor PȘENICINÎI (nr. 244-d, 3 noiembrie 2021)
 
576. Dispoziție cu privire la restabilirea în funcţie a domnului Nicolae UNCUȚĂ (nr. 245-d, 3 noiembrie 2021)
 
577. Dispoziție cu privire la preavizarea domnului Nicolae UNCUȚĂ (nr. 246-d, 3 noiembrie 2021)
 
578. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Elic DLUJANSCHI (nr. 247-d, 3 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1272. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional pentru ocupația Contabil (nr. 131, 28 octombrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1273. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000261, 29 octombrie 2021)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
1274. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 168, 21 octombrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
1275. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ANSA nr. 33 din 27.01.2021 privind aprobarea unor modele de registre (nr. 379, 22 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1276. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt, ca urmare a petiției dlui Ivan Terzi (nr. 37/221, 15 octombrie 2021)
 
1277. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 37/224, 15 octombrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1278. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 17 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 284-O, 4 octombrie 2021)
 
1279. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr. 346-O/ 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 309-O, 25 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1280. Decizie (nr. ASR-50, 15 octombrie 2021)
 
1281. Decizie (nr. ASR-51, 15 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului
 
1282. Decizie privind modificarea Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor (nr. 23, 26 octombrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
 
1283. Ordin cu privire la aprobarea formei și structurii Fişei de conformitate (nr. 5, 10 martie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1284. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 317 din 26.06.2020 (nr. 559, 29 octombrie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1285. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 198, 7 octombrie 2021)
 
1286. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 208, 28 octombrie 2021)
 
1287. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 215, 29 octombrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 266-272 05 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data