search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 280-284

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
379. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (nr. 232-IX, 16 noiembrie 2021)
 
380. Lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (nr. 162, 4 noiembrie 2021)
 
381. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 230-IX, 16 noiembrie 2021)
 
382. Lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 164, 4 noiembrie 2021)
 
383. Decret pentru promulgarea Legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (nr. 234-IX, 17 noiembrie 2021)
 
384. Lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (nr. 174, 11 noiembrie 2021)
 
385. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 233-IX, 17 noiembrie 2021)
 
386. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 178, 11 noiembrie 2021)
 
387. Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului pe anul 2020 (nr. 168, 11 noiembrie 2021)
 
388. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 108/2021 privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție (nr. 179, 11 noiembrie 2021)
 
389. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind serviciile de roaming internațional în reglementarea rețelelor de comunicații publice mobile în statele Parteneriatului Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) (nr. 229-IX, 16 noiembrie 2021)
 
390. Decret privind aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 231-IX, 16 noiembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
603. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer” și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer” (nr. 286, 3 noiembrie 2021)
 
604. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 303, 3 noiembrie 2021)
 
605. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 326, 10 noiembrie 2021)
 
606. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului (nr. 335, 17 noiembrie 2021)
 
607. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 4 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Transportul energiei electrice de către „Moldelectrica”, semnat la 26 iunie 2012 (nr. 336, 17 noiembrie 2021)
 
608. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice (nr. 337, 17 noiembrie 2021)
 
609. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la 28 august 2021 (nr. 338, 17 noiembrie 2021)
 
610. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului regional privind spectrul de frecvențe referitor la condițiile tehnice armonizate dintre administrațiile țărilor din Parteneriatul Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) pentru rețelele de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvență 694-790 MHz și 3,4-3,8 GHz (nr. 339, 17 noiembrie 2021)
 
611. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 340, 17 noiembrie 2021)
 
612. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 341, 17 noiembrie 2021)
 
613. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 342, 17 noiembrie 2021)
 
614. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 343, 17 noiembrie 2021)
 
615. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 344, 17 noiembrie 2021)
 
616. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 345, 17 noiembrie 2021)
 
617. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (nr. 347, 17 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1318. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 138, 15 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1319. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 150, 17 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
1320. Ordin cu privire la aprobarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale (nr. 1033, 11 noiembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1321. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice (nr. 475, 29 octombrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1322. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000282, 16 noiembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1323. Decizie (nr. OTS-54, 5 noiembrie 2021)
 
1324. Decizie (nr. OTS-55, 5 noiembrie 2021)
 
1325. Decizie (nr. OTS-56, 5 noiembrie 2021)
 
1326. Decizie (nr. OTS-57, 5 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1327. Ordin cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a solicitării de acordare din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației (GCS-2021) (nr. 574, 11 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1328. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 324-O, 5 noiembrie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1329. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont (nr. 190, 23 septembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 280-284 19 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data