search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-313 din 07 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 285

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
391. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 238-IX, 19 noiembrie 2021)
 
392. Lege pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 157, 4 noiembrie 2021)
 
393. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 236-IX, 18 noiembrie 2021)
 
394. Lege pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 169, 11 noiembrie 2021)
 
395. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 235-IX, 18 noiembrie 2021)
 
396. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 171, 11 noiembrie 2021)
 
397. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 176, 11 noiembrie 2021)
 
398. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 177, 11 noiembrie 2021)
 
399. Decret privind eliberarea domnului Ion DODON din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 237-IX, 19 noiembrie 2021)
 
400. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” - Faza II (nr. 239-IX, 19 noiembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
618. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 349, 19 noiembrie 2021)
 
619. Hotărâre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2022 (nr. 350, 19 noiembrie 2021)
 
620. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (nr. 351, 19 noiembrie 2021)
 
621. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2022 (nr. 352, 19 noiembrie 2021)
 
622. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020 (nr. 353, 19 noiembrie 2021)
 
623. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2020 cu privire la Consiliul național pentru problemele veteranilor de război (nr. 354, 19 noiembrie 2021)
 
624. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1303/2000 cu privire la reorganizarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Ministerului Apărării în Întreprinderea de Stat Centrul de Cercetări Ştiinţifice „TRILOG” (nr. 355, 19 noiembrie 2021)
 
625. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 356, 19 noiembrie 2021)
 
626. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (nr. 357, 19 noiembrie 2021)
 
627. Dispoziţie cu privire la abrogarea Dispoziției Guvernului nr. 231-d/2021 (nr. 254-d, 19 noiembrie 2021)
 
628. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Galina RUSU (nr. 255-d, 19 noiembrie 2021)
 
629. Dispoziţie cu privire la propunerea unui membru al Consiliului Audiovizualului (nr. 256-d, 19 noiembrie 2021)
 
630. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandr MANCIU (nr. 257-d, 19 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
1330. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 739/2012 cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare (nr. 1041, 15 noiembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
1331. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (nr. 38, 19 noiembrie 2021)
 
1332. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (nr. 39, 19 noiembrie 2021)
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 285 23 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data