search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 307

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
454. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 85 din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 266-IX, 9 decembrie 2021)
 
455. Lege pentru modificarea articolului 85 din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 209, 6 decembrie 2021)
 
456. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (nr. 265-IX, 9 decembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1405. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional Tehnician-Constructor pentru specialitatea „Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” (nr. 167, 2 decembrie 2021)
Nr. 307 10 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data