search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 313

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
466. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 276-IX, 20 decembrie 2021)
 
467. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 212, 6 decembrie 2021)
 
468. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 7 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 273-IX, 20 decembrie 2021)
 
469. Lege pentru modificarea articolului 7 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 216, 9 decembrie 2021)
 
470. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare / Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (nr. 275-IX, 20 decembrie 2021)
 
471. Decret privind revocarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1848-VIII din 20 noiembrie 2020 (nr. 278-IX, 20 decembrie 2021)
 
472. Decret privind rechemarea domnului Oleg SEREBRIAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania și în Regatul Danemarcei (nr. 279-IX, 20 decembrie 2021)
 
473. Decret privind numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Hașemit al Iordaniei (nr. 280-IX, 20 decembrie 2021)
 
474. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 281-IX, 20 decembrie 2021)
 
475. Decret privind numirea doamnei Corina CĂLUGĂRU în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 282-IX, 20 decembrie 2021)
 
476. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 283-IX, 20 decembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
729. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 278-d, 16 decembrie 2021)
 
730. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 279-d, 16 decembrie 2021)
 
731. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 280-d, 16 decembrie 2021)
 
732. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 281-d, 16 decembrie 2021)
 
733. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 282-d, 17 decembrie 2021)
 
734. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 283-d, 17 decembrie 2021)
 
735. Dispoziţie (nr. 284-d, 17 decembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1413. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2021 (nr. 144, 9 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenței
 
1414. Decizie (nr. ASR-69, 9 decembrie 2021)
 
1415. Decizie (nr. ASR-70, 9 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1416. Decizie cu privire la alegerea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 41/240, 16 decembrie 2021)
 
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
 
1417. Hotărâre cu privire la revocarea măsurilor temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului (nr. 248, 16 decembrie 2021)
Nr. 313 21 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data