search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 141-150 din 13 mai 2022

Monitorul Oficial Nr. 334

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
536. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) (nr. 313-IX, 30 decembrie 2021)
 
537. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) (nr. 240, 24 decembrie 2021)
 
538. Hotărâre privind declararea anului 2022 Anul recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (nr. 246, 24 decembrie 2021)
 
539. Decret privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016 (nr. 312-IX, 29 decembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
786. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului (nr. 462, 29 decembrie 2021)
 
787. Hotărâre cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2020 (nr. 463, 29 decembrie 2021)
 
788. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 468, 29 decembrie 2021)
 
789. Hotărâre privind efectuarea auditului independent al datoriei SA „Moldovagaz” față de SA „Gazprom” și OOO «Факторинг-Финанс» (SRL „Factoring Finance”) pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului (nr. 484, 29 decembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1487. Hotărâre privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (nr. 676, 24 decembrie 2021)
Nr. 334 31 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data