search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 1-5

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
1. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 315-IX, 30 decembrie 2021)
 
2. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 235, 23 decembrie 2021)
 
3. Decret pentru promulgarea Legii privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale (nr. 316-IX, 31 decembrie 2021)
 
4. Lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale (nr. 244, 24 decembrie 2021)
 
5. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 317-IX, 31 decembrie 2021)
 
6. Lege pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 245, 24 decembrie 2021)
 
7. Decret privind conferirea medaliei „Pentru Vitejie” domnilor Gheorghe CATANĂ și Mihail COȘLEȚ (nr. 314-IX, 30 decembrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
1. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anul 2020 (nr. 69, 14 decembrie 2021)
 
2. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranței produselor alimentare de origine vegetală (nr. 72, 17 decembrie 2021)
 
3. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora (nr. 73, 20 decembrie 2021)
 
4. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării fondului forestier de către Agenția „Moldsilva” (nr. 74, 20 decembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” (nr. 416, 14 decembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1. Ordin cu privire la aprobarea Programului național de control al calității în domeniul securității aviației civile (nr. 173, 9 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
2. Ordin cu privire la regimul Taliban şi reînnoirea măsurilor restrictive, prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2611 (2021) din 17 decembrie 2021 (nr. 325-S-13, 28 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
3. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Cîrboba Liubovi (nr. 207, 24 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
4. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 159, 30 decembrie 2021)
 
5. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 76/2020 (nr. 01, 4 ianuarie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
6. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS nr. 1346/2018 (nr. 1044, 15 noiembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
7. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr.1311/377-A din 30 decembrie 2020 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021 (nr. 1226/349-A, 29 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
8. Hotărâre pentru modificarea Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 423/2019 din 22 noiembrie 2019 (nr. 656, 21 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
9. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000318, 30 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
10. Decizie (nr. OTN-74, 21 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
11. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată Fundației Creștine de Caritate „Micul Samaritean” pentru postul de radio „Micul Samaritean” (nr. 42/241, 20 decembrie 2021)
 
12. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 42/242, 20 decembrie 2021)
 
13. Decizie cu privire la examinarea demersului Curții Constituționale nr. PCC-01/78a/651 din 18 noiembrie 2021 (nr. 42/244, 20 decembrie 2021)
 
14. Decizie cu privire la abrogarea Deciziei CA nr. 38/232 din 22 octombrie 2021 – cu privire la anunțarea rezultatelor și demararea unui nou concurs pentru ocuparea a două funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IP Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 42/245, 20 decembrie 2021)
 
15. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „STV IT COMPANY” SRL (nr. 43/252, 23 decembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
16. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 636, 20 decembrie 2021)
 
17. Ordin privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 644, 24 decembrie 2021)
 
18. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.131 din 29 mai 2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (nr. 672, 31 decembrie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
19. Hotărâre cu privire la menținerea majorării cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru unele bănci (nr. 268, 30 decembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 1-5 07 ianuarie 2022 XXIX

Selectați data