search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-313 din 07 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 151-157

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
268. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 463-IX, 11 mai 2022)
 
269. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 95, 14 aprilie 2022)
 
270. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 464-IX, 13 mai 2022)
 
271. Lege pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 108, 21 aprilie 2022)
 
272. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la învățământul dual (nr. 465-IX, 13 mai 2022)
 
273. Lege cu privire la învățământul dual (nr. 110, 21 aprilie 2022)
 
274. Decret pentru promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare (nr. 466-IX, 16 mai 2022)
 
275. Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare (nr. 117, 5 mai 2022)
 
276. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) (nr. 121,12 mai 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
68. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (plafonarea adaosului comercial la produsele importante din punct de vedere social) (sesizarea nr. 142g/2021) (nr. 10, 14 aprilie 2022)
 
69. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 208 alin. (6) din Codul de executare și a unor prevederi din punctul 59 din Statutul executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (accesul condamnaților la Internet) (nr. 45, 12 aprilie 2022)
 
70. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 238g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 20 și 542 alin. (3) din Codul fiscal și a articolului 116 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (neincluderea venitului obținut din valorificarea masei debitoare în procedura de faliment în lista surselor de venit neimpozabil) (nr. 46, 12 aprilie 2022)
 
71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 272g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 126 alineatele (1) și (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (poprirea mijloacelor bănești datorate debitorului insolvabil) (nr. 47, 12 aprilie 2022)
 
72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 270g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 49 alin. (2) din Codul familiei (termenul de depunere a cererii privind contestarea paternităţii) (nr. 48, 12 aprilie 2022)
 
73. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 51a/2022 pentru controlul constituționalității proiectului de lege nr. 15 din 20 ianuarie 2022 privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 decembrie 2008 (nr. 49, 14 aprilie 2022)
 
74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 14 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (refuzul persoanei testate alcoolscopic de a fi condusă la o instituție medicală pentru recoltarea probelor biologice) (nr. 52, 19 aprilie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
12. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?” (nr. 14, 26 aprilie 2022)
 
13. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021 (nr. 15, 26 aprilie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
363. Hotărâre cu privire la Sistemul informațional „e-Pescuit” (nr. 184, 23 martie 2022)
 
364. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Eugen CARAS din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și, prin cumul, în Statele Unite Mexicane (nr. 306, 18 mai 2022)
 
365. Hotărâre cu privire la numirea domnului Viorel URSU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 307, 18 mai 2022)
 
366. Hotărâre cu privire la numirea domnului Viorel CIBOTARU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 308, 18 mai 2022)
 
367. Hotărâre cu privire la numirea domnului Andrei POPOV în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 309, 18 mai 2022)
 
368. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Mihaela MOCANU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă OSCE şi Reprezentant pe lângă Biroul Naţiunilor Unite de la Viena (nr. 310, 18 mai 2022)
 
369. Hotărâre cu privire la numirea domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turkmenistan și în Republica Uzbekistan, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 311, 18 mai 2022)
 
370. Hotărâre cu privire la numirea domnului Lilian DARII, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan și în Republica Tadjikistan, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 312, 18 mai 2022)
 
371. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 17 martie 2022 (nr. 313, 18 mai 2022)
 
372. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 314, 18 mai 2022)
 
373. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 315, 18 mai 2022)
 
374. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 milioane de euro, semnat la Varșovia la 8 aprilie 2022 (nr. 316, 18 mai 2022)
 
375. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 317, 18 mai 2022)
 
376. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) (nr. 318, 18 mai 2022)
 
377. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) (nr. 319, 18 mai 2022)
 
378. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (nr. 320, 18 mai 2022)
 
379. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 321, 18 mai 2022)
 
380. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2013 (nr. 322, 18 mai 2022)
 
381. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 323, 18 mai 2022)
 
382. Hotărâre cu privire la serviciul guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (MobiSign) (nr. 324, 18 mai 2022)
 
383. Hotărâre cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022 (nr. 325, 18 mai 2022)
 
384. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (nr. 326, 18 mai 2022)
 
385. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale (nr. 327, 18 mai 2022)
 
386. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 328, 18 mai 2022)
 
387. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” și modificarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 329, 18 mai 2022)
 
388. Hotărâre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2022 (nr. 330, 18 mai 2022)
 
389. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 331, 18 mai 2022)
 
390. Hotărâre cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017 (nr. 332, 18 mai 2022)
 
391. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 333, 18 mai 2022)
 
392. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii, de alocații sociale de stat și altor categorii de beneficiari (nr. 334, 18 mai 2022)
 
393. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 335, 18 mai 2022)
 
394. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 336, 18 mai 2022)
 
395. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 337, 18 mai 2022)
 
396. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe venit anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice (nr. 338, 18 mai 2022)
 
397. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi tratamentul balnear şi de recuperare (nr. 339, 18 mai 2022)
 
398. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind statutul de neutralitate permanentă (nr. 340, 18 mai 2022)
 
399. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 341, 18 mai 2022)
 
400. Hotărâre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 342, 18 mai 2022)
 
401. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 343, 18 mai 2022)
 
402. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova (nr. 344, 18 mai 2022)
 
403. Hotărâre cu privire la asistența internațională acordată Republicii Moldova de către România (nr. 345, 18 mai 2022)
 
404. Hotărâre cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (nr. 346, 18 mai 2022)
 
405. Dispoziție cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica BOAGHI (nr. 65-d 18 mai 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
555. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 118, 10 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
556. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 54, 6 mai 2022)
 
557. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 55, 6 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
558. Ordin cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2022 (nr. 75, 11 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
559. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „BOLDUREȘTI” (nr. 18/1, 11 mai 2022)
 
560. Extras din hotărârea CNPF nr. 18/8 din 11 mai 2022 privind cererile BAR „EUASIG” SRL.
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
561. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, pentru perioada 24-29 aprilie 2022 (nr. 477, 6 mai 2022)
 
562. Hotărâre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 478, 6 mai 2022)
 
563. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Șor” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 479, 6 mai 2022)
 
564. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 480, 6 mai 2022)
 
565. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 4 mai 2022 a domnilor Iurie Gînu și Zaharia Cimpoieșu, candidați desemnați de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești (nr. 500, 6 mai 2022)
 
566. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/2 din 5 mai 2022 a domnului Gheorghe Crăciun, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 501, 8 mai 2022)
 
567. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului politic Partidul Nostru pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 502, 8 mai 2022)
 
568. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, pentru perioada 30 aprilie – 6 mai 2022 (nr. 503, 11 mai 2022)
 
569. Hotărâre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile locale noi din 29 mai 2022 (nr. 504, 11 mai 2022)
 
570. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 264 din 18 ianuarie 2022 „Cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2022” (nr. 505, 13 mai 2022)
 
571. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 506, 13 mai 2022)
 
572. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 nr. 507, 13 mai 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
573. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „Hit FM” și „Radio Alla”, în perioada 24-27 februarie 2022 (nr. 90, 23 martie 2022)
 
574. Decizie cu privire la aprobarea Ghidului explicativ privind asigurarea informării corecte (nr. 91, 23 martie 2022)
 
575. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării furnizorilor naționali de servicii media, în contextul reflectării subiectului refugiaților din Ucraina (nr. 98, 30 martie 2022)
 
576. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 99, 30 martie 2022)
 
577. Decizie cu privire la extinderea termenului de examinare a sesizării IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (nr. 119, 15 aprilie 2022)
 
578. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului (nr. 135, 22 aprilie 2022)
 
579. Decizie cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul I al anului 2022 (nr. 137, 22 aprilie 2022)
 
Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
 
580. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordată de către avocați (nr. 17, 12 iulie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenței
 
581. Decizie (nr. OTG-23, 26 aprilie 2022)
 
582. Decizie (nr. OTN-24, 26 aprilie 2022)
 
Acte ale Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului
 
583. Decizie privind modificarea Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor (nr. 07, 4 mai 2022)
 
Acte ale Centrului Național pentru protecția datelor cu caracter personal
 
584. Ordin privind aprobarea Contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (nr. 33, 22 aprilie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
585. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 145-O, 29 aprilie 2022)
 
586. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5.1 la Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr.56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formulare tipizate” (nr. 146-O, 29 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
587. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000118, 17 mai 2022)
 
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
 
588. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a monedei comemorative „Mihai Dolgan – 80 de ani de la naștere” (nr. 7, 6 mai 2022)
 
589. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare” (nr. 91, 5 mai 2022)
 
590. Hotărâre cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente (nr. 98, 12 mai 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 151-157 20 mai 2022 XXIX

Selectați data