search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 25-27 din 01 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 334-341

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
644. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (nr. 671-IX, 20 octombrie 2022)
 
645. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (nr. 281, 6 octombrie 2022)
 
646. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 276, 30 septembrie 2022)
 
647. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 277, 6 octombrie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
168. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (intentarea procesului de insolvabilitate în cazul incapacității de plată a debitorului) (nr. 136, 27 septembrie 2022)
 
169. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a tezei a doua din articolul 29 alin. (3) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (caracterul definitiv al hotărârii de respingere a contestației formulate împotriva deciziei inspecției judiciare de respingere a sesizării) (nr. 137, 29 septembrie 2022)
 
170. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 2911 alineatele (1) și (2) și a articolului 3051 alineatele (2), (4) și (5) din Codul de procedură penală (finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului) (nr. 138, 29 septembrie 2022)
 
171. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 44 alin. (1) și 297 alin. (4) din Codul de procedură penală (declinarea de competență de către judecătorul de instrucție) (nr. 139, 29 septembrie 2022)
 
172. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 185 alin. (31) din Codul de procedură penală (arestul preventiv) (nr. 140, 29 septembrie 2022)
 
173. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 53g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 942 alin. (1) din Codul civil (nr. 141, 13 octombrie 2022)
 
174. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 151g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 3 din Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatajului medical din dotarea poliției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 18 septembrie 2003 (modul de utilizare a mijloacelor tehnice și a aparatajului medical din dotarea poliției) (nr. 142, 13 octombrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
797. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 (nr. 658, 23 septembrie 2022)
 
798. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (nr. 67, 29 septembrie 2022)
 
799. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2014 cu privire la aprobarea Stemei și fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarilor vamali (nr. 717, 19 octombrie 2022)
 
800. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 (nr. 720, 26 octombrie 2022)
 
801. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 (nr. 721, 26 octombrie 2022)
 
802. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia poştală universală şi Protocolul ei final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 (nr. 722, 26 octombrie 2022)
 
803. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și Protocolul lui final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 (nr. 723, 26 octombrie 2022)
 
804. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii (nr. 724, 26 octombrie 2022)
 
805. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii (nr. 725, 26 octombrie 2022)
 
806. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 726, 26 octombrie 2022)
 
807. Hotărâre pentru aprobarea semnării Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul polițienesc (nr. 727, 26 octombrie 2022)
 
808. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnat la Chișinău la 3 august 2022 (nr. 728, 26 octombrie 2022)
 
809. Hotărâre cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de stat (nr. 729, 26 octombrie 2022)
 
810. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică (nr. 732, 26 octombrie 2022)
 
811. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică (nr. 733, 26 octombrie 2022)
 
812. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Procuraturii raionului Glodeni (nr. 734, 26 octombrie 2022)
 
813. Hotărâre cu privire la transmiterea unui teren Inspectoratului de poliție Ialoveni (nr. 735, 26 octombrie 2022)
 
814. Hotărâre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2022 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2022–ianuarie 2023 (nr. 736, 26 octombrie 2022)
 
815. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 738, 26 octombrie 2022)
 
816. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 739, 26 octombrie 2022)
 
817. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova”, semnat la Chișinău la 13 septembrie 2022 (nr. 740, 26 octombrie 2022)
 
818. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 741, 26 octombrie 2022)
 
819. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 742, 26 octombrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1195. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 109 din 22.04.2019 „Cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al notarilor” (nr. 269, 21 octombrie 2022)
 
1196. Ordin Cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 272, 26 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1197. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 96, 25 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
1198. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 964, 18 octombrie 2022)
 
1199. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 965, 18 octombrie 2022)
 
1200. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 966, 18 octombrie 2022)
 
1201. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 967, 18 octombrie 2022)
 
1202. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 968, 18 octombrie 2022)
 
1203. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 969, 18 octombrie 2022)
 
1204. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 970, 18 octombrie 2022)
 
1205. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 971, 18 octombrie 2022)
 
1206. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 972, 18 octombrie 2022)
 
1207. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 973, 18 octombrie 2022)
 
1208. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 974, 18 octombrie 2022)
 
1209. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 975, 18 octombrie 2022)
 
1210. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 976, 18 octombrie 2022)
 
1211. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 977, 18 octombrie 2022)
 
1212. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 978, 18 octombrie 2022)
 
1213. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 979, 18 octombrie 2022)
 
1214. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 980, 18 octombrie 2022)
 
1215. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 981, 18 octombrie 2022)
 
1216. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 982, 18 octombrie 2022)
 
1217. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 983, 18 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1218. Ordin cu privire la aprobarea modelelor cererii pentru acordarea ajutorului social, declarației pe proprie răspundere privind veniturile obținute de către fondatori de întreprinderi sau deținători de patentă și declarației pe proprie răspundere privind închirierea unui spațiu de locuit (nr. 11/3096; 74A, 30 septembrie 2022)
 
1219. Ordin cu privire la aprobarea modelului declarației pe proprie răspundere privind terenul agricol deținut în proprietate și/sau în arendă din extravilanul localităților și veniturile obținute din acesta/ea (nr. 78, 5 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1220. Hotărâre privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă (nr.794, 21 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
1221. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2023 (nr.45, 20 octombrie 2022)
 
1222. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2023 (nr.46, 20 octombrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1223. Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de depozitare a activelor fondului de pensii facultative (nr. 54/5, 11 octombrie 2022)
 
1224. Hotărâre referitor la reorganizarea prin absorbție a AEÎ „HOLERCANI” de către AEÎ „MICROÎMPRUMUT” (nr. 55/4, 18 octombrie 2022)
 
1225. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 4/22 din 10.02.2022 (nr. 55/6, 18 octombrie 2022)
 
1226. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR ,,MGP BROKER” SRL (nr. 55/8, 18 octombrie 2022)
 
1227. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (nr. 55/15, 18 octombrie 2022)
 
1228. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „VITIS-LUX-SL” (nr. 55/16, 18 octombrie 2022)
 
1229. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” (nr. 55/17, 18 octombrie 2022)
 
1230. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni INSTITUTUL DE PROIECTĂRI „GAZPROIECT” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 55/18, 18 octombrie 2022)
 
1231. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri (nr. 55/19, 18 octombrie 2022)
 
1232. Hotărâre privind cuantumul taxelor și plăților în anul 2023 (nr. 56/13, 25 octombrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1233. Hotărâre cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet (nr. 725, 11 octombrie 2022)
 
1234. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali pentru perioada 1- 7 octombrie 2022, în campania electorală a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 726, 11 octombrie 2022) 
 
1235. Hotărâre cu privire la stabilirea datei de 30 octombrie 2022 pentru desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi în circumscripția comunală Braniște, raionul Rîșcani (nr. 731, 18 octombrie 2022)
 
1236. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali pentru perioada 8 - 14 octombrie 2022, în campania electorală a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 732, 18 octombrie 2022)
 
1237. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Braniște nr. 27/6, raionul Râșcani, precum și aprobarea statului de personal al aparatului acestuia în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi (nr. 733, 18 octombrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1238. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Ana Gonța (nr. 298, 23 septembrie 2022)
 
1239. Decizie cu privire la examinarea petiției cetățeanului Bubnov Roman (nr. 300, 23 septembrie 2022)
 
1240. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 278 din 26.08.2022 (nr. 301, 23 septembrie 2022)
 
1241. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Orhei TV” și „TV 6” la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 303, 23 septembrie 2022)
 
1242. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „NOI MEDIA DE SUD” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „STV” (nr. 306, 7 octombrie 2022)
 
1243. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Exclusiv media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV” (nr. 307, 7 octombrie 2022)
 
1244. Decizie cu privire la rezultatele controlului referitor la activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „Bravo TV”, „BTV” și „Gold TV”, în contextul respectării prevederilor licenței de emisie (nr. 308, 7 octombrie 2022)
 
1245. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ORANGE MOLDOVA” SA (nr. 309, 7 octombrie 2022)
 
1246. Decizie cu privire la examinarea sesizării „Radio Star” SRL (nr. 310, 7 octombrie 2022)
 
1247. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale „SG MEDIA M1” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „MBC”, privind respectarea prevederilor legale, în contextul reluării activității după perioada de suspendare (nr. 312, 7 octombrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1248. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346/2009 (nr. 327-O, 10 octombrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1249. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare și B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/6, 19 octombrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 334-341 Vineri, 28 octombrie 2022 XXIX

Selectați data