search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 460-462

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
817. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă) (nr. 774-IX, 29 decembrie 2022)
 
818. Lege pentru modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă) (nr. 352, 22 decembrie 2022)
 
819. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate) (nr. 775-IX, 29 decembrie 2022)
 
820. Lege pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate) (nr. 355, 22 decembrie 2022)
 
821. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 763-IX, 27 decembrie 2022)
 
822. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 771-IX, 27 decembrie 2022)
 
823. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 772-IX, 27 decembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1072. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind funcția publică și statutul funcționarului public) (nr. 942, 28 decembrie 2022)
 
1073. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2023 (nr. 952, 28 decembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1505. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Tehnician/tehniciană alimentație publică” (nr. 109, 19 decembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1506. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 1222/2020 (nr. 1311, 28 decembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1507. Ordin comun cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ (nr. 1310, 28 decembrie 2022, nr. 129, 28 decembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1508. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 1004, 30 decembrie 2022)
 
1509. Hotărâre privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică şi a marjei comerciale specifice (nr. 1005, 30 decembrie 2022)
 
1510. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 1006, 30 decembrie 2022)
 
1511. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” (nr. 1007, 30 decembrie 2022)
 
1512. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 1008, 30 decembrie 2022)
 
1513. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (nr. 1009, 30 decembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei de stat pentru frecvenţe radio
 
1514. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează la Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe (nr. HCSFR1/2022, 23 decembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1515. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 21, 28 decembrie 2022)
 
1516. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 22, 29 decembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1517. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000308, 29 decembrie 2022)
Nr. 460-462 Sâmbătă, 31 decembrie 2022 XXIX

Selectați data