search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 182-185 din 02 iunie 2023

Monitorul Oficial Nr. 93-96

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
143. Hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 45, 16 martie 2023)
 
144. Hotărâre privind numirea în funcția de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 46, 16 martie 2023)
 
145. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 1377/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă (nr. 50, 16 martie 2023)
 
146. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr. 51, 16 martie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
193. Hotărâre cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 (nr. 92, 28 februarie 2023)
 
194. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în orașul București, România (23-24 martie 2023) (nr. 41-d, 14 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
318. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 34, 16 martie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
319. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 636 din 14.12.2021 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” (nr. 113, 17 martie 2023)
 
320. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” (nr. 114, 17 martie 2023)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
321. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile Aprobarea agentului abilitat și a expeditorului cunoscut (PIAC-AAAEC) (nr. 9/GEN, 14 martie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
322. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 5.1 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate” (nr. 89-O, 10 martie 2023)
 
323. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 (nr. 90-O, 10 martie 2023)
 
324. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferențială a mărfurilor nr. 412-O/2014 (nr. 92-O, 10 martie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
325. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 61, 20 martie 2023)
Nr. 93-96 Marţi, 21 martie 2023 XXX

Selectați data