search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 194-197

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
383. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1679-VIII, 28 iulie 2020)
 
384. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 114, 9 iulie 2020)
 
385. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 1678-VIII, 28 iulie 2020)
 
386. Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 115, 9 iulie 2020)
 
387. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 71/2007 cu privire la registre (nr. 1677-VIII, 28 iulie 2020)
 
388. Lege pentru modificarea Legii nr. 71/2007 cu privire la registre (nr. 119, 9 iulie 2020)
 
389. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea voluntariatului nr. 121/2010 (nr. 1675-VIII, 27 iulie 2020)
 
390. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea voluntariatului nr. 121/2010 (nr. 128, 9 iulie 2020)
 
391. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1680-VIII, 28 iulie 2020)
 
392. Lege pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 140, 16 iulie 2020)
 
393. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură (nr. 1682-VIII, 29 iulie 2020)
 
394. Lege pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură (nr. 146, 16 iulie 2020)
 
395. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012 (nr. 160, 20 iulie 2020)
 
396. Decret privind numirea domnului Nicolae NIȚA în funcţia de pictor heraldist (nr. 1673-VIII, 21 iulie 2020)
 
397. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1674-VIII, 24 iulie 2020)
 
398. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Jevreni, raionul Criuleni (nr. 1676-VIII, 27 iulie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
102. Hotărâre pentru interpretarea articolelor 2 alin. (1), 38, 61 alineatele (1) și (3), 78, 85 alineatele (1), (2) și (4), 90 alineatele (1), (2) și (4) din Constituție (sesizările nr. 74b/2020 și nr. 83b/2020) (nr. 19, 7 iulie 2020)
 
103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 233g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 51 alin. (4) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și a articolului 25 alin. (1) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24 octombrie 2002 (plata pentru serviciile comunale și necomunale) (nr. 52, 2 iunie 2020)
 
104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 223g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 24 ianuarie 2014 cu privire la completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 57, 5 iunie 2020)
 
105. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 28g/2020 și nr. 38g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 240 alin. (1) din Codul contravențional și a punctului 83 lit. a) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nerespectarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie privind transportul persoanelor) (nr. 61, 11 iunie 2020)
 
106. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 32g/2020 şi nr. 36g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3136 din Codul transporturilor rutiere (retragerea autorizaţiilor CEMT pentru utilizarea unor documente false) (nr. 62, 11 iunie 2020)
 
107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 39g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 332 alin. (2) și 391 alin. (2) din Codul de procedură penală (încetarea procesului penal atunci când fapta constituie o contravenție și soluționarea cauzei conform prevederilor Codului contravențional) (nr. 63, 11 iunie 2020)
 
108. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 43g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 444 alin. (1) din Codul de procedură penală (recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzut calea de atac a apelului) (nr. 64, 11 iunie 2020)
 
109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 22 alin. (1) lit. g), 24 alin. (1) și 84 alin. (4) din Codul de executare (calcularea dobânzilor și penalităților rezultate din întârzierea executării unei obligații ce decurge dintr-un document executoriu) (nr. 65, 11 iunie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
23. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 24, 26 iunie 2020)
 
24. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 25, 26 iunie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
670. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind exportul și importul de produse chimice periculoase (nr. 505, 15 iulie 2020)
 
671. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind asigurarea subvenţionată în agricultură (nr. 531, 20 iulie 2020)
 
672. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” (nr. 535, 20 iulie 2020)
 
673. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 120-d, 22 iulie 2020)
 
674. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 121-d, 22 iulie 2020)
 
675. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Boris HAREA (nr. 122-d, 23 iulie 2020)
 
676. Dispoziţie pentru instituirea Grupului de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale (nr. 123-d, 28 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
669. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 91, 27 iulie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
670. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 163-S-08, 20 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
671. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr.333-O/2014 cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 234-O, 9 iulie 2020)
 
672. Ordin privind modificarea Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 230-O/2007 cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului vamal (nr. 238-O, 9 iulie 2020)
 
673. Ordin referitor la modificarea Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 408-O/2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenți economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale (nr. 240-O, 10 iulie 2020)
 
674. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 243-O, 17 iulie 2020)
 
675. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 (nr. 244-O, 17 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
676. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 35/1, 28 iulie 2020)
 
677. Hotărâre referitor la reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 35/2, 28 iulie 2020)
 
678. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 35/3, 28 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
679. Ordin cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4046, 23 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
680. Ordin cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia (nr. 370, 24 iulie 2020)
 
681. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia (nr. 376, 27 iulie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 194-197 31 iulie 2020 XXVII

Selectați data