search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 137-141

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
165. Decret privind revocarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1747-VIII din 2 septembrie 2020 (nr. 104-IX, 28 mai 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
83. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27 alin. (5) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a punctelor 21 și 8 din Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (asigurarea menținerii salariilor personalului din unitățile bugetare) (sesizarea nr. 168g/2020) (nr. 16, 20 mai 2021)
 
84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 194g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 126 alin. (1) din Codul penal în redactarea de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 207 din 29 iulie 2016 (neclaritatea echivalentului unității convenționale pentru determinarea proporțiilor mari) (nr. 48, 6 aprilie 2021)
 
85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 450 lit. b) din Codul de procedură civilă (termenul de depunere a cererii de revizuire) (nr. 49, 8 aprilie 2021)
 
86. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 217a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din anexa nr. 2 la Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020 (amenzile și sancțiunile pecuniare ca sursă de finanțare a bugetului de stat) (nr. 50, 8 aprilie 2021)
 
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 223g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 293 alin. (6) din Codul de procedură penală (termenul prezentării cererilor noi la etapa terminării urmăririi penale) (nr. 51, 8 aprilie 2021)
 
88. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 12 pct. 14) din Codul fiscal, în redactarea Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (încasarea impozitelor din câștigul de la jocurile de noroc) (nr. 52, 8 aprilie 2021)
 
89. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 21 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (încălcarea gravă sau sistematică a obligațiilor profesionale) (nr. 53, 13 aprilie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
145. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 72, 26 mai 2021)
 
146. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 79, 26 mai 2021)
 
147. Dispoziţie cu privire la abrogarea Dispoziției Guvernului nr. 31-d/2021 (nr. 43-d, 27 mai 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
549. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-17:2021 „Densimetre și alcoolmetre din sticlă. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 63, 24 mai 2021)
 
550. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 10-3:2021 „Aparate/Sisteme pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 64, 24 mai 2021)
 
551. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-18:2021 „Densimetre și alcoolmetre digitale. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 65, 24 mai 2021)
 
552. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative în domeniul metrologiei legale (nr. 66, 24 mai 2021)
 
553. Ordin cu privire la aprobarea NML 1-09:2021 „Rulete și panglici de măsurare. Procedura de verificare metrologică” (nr. 67, 24 mai 2021)
 
554. Ordin cu privire la aprobarea NML 3-14:2021 „Rezervoare metalice staționare pentru stocarea produselor alimentare lichide. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 68, 24 mai 2021)
 
555. Ordin cu privire la abrogarea punctului 2 din Ordinul nr.1 din 04.04.2008 al Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 71, 25 mai 2021)
 
556. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 74, 31 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
557. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 64, 27 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
558. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat profesional (nr. 602, 25 mai 2021)
 
559. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţământul liceal în anul de studii 2021-2022 (nr. 613, 27 mai 2021)
 
560. Ordin cu privire la aprobarea modelului actului de studii în învățământul profesional tehnic postsecundar (nr. 626, 28 mai 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
561. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 1031 din 18 septembrie 2018 (nr. 698, 13 iunie 2019)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
562. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 150-O, 26 mai 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
563. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă-Termo” (nr. 228, 28 mai 2021)
 
564. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă-Canal Cahul” (nr. 230, 28 mai 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
565. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000117, 31 mai 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
566. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 28/4, 18 mai 2021)
 
567. Hotărâre privind abrogarea punctului 1 din Hotărârea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.43/9 din 03.08.2006 cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 31/5, 27 mai 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
568. Decizie (nr. ASR-16, 13 mai 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
569. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 271, 20 mai 2021)
 
570. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017 (nr. 288, 27 mai 2021)
 
571. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător (nr. 291, 28 mai 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
572. Hotărâre cu privire la punerea în circulație a monedei metalice de circulație cu caracter comemorativ, emisia 2021 (nr. 19, 25 mai 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 137-141 04 iunie 2021 XXVIII

Selectați data